Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / STA 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Statik
İngilizce Statics
Dersin Kodu
STA 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Bahadır Uğurlu
Dersin Amaçları 1. Statiğin temel fiziksel ve matematiksel prensiplerini mühendislik uygulamalarında kullanabilmek için genel bir anlayışa sahip olmak.
2. Mühendislik problemlerini matematiksel olarak çalışmaya uygun gerçekçi modellere dönüştürme görüşünü temel seviyede edinmiş olmak.
3. Cisimlerin durağan denge halini tanımlayan şartları, mekanik sistemlerin analizi için sistematik olarak kullanabilmek.
4. Kafes, çerçeve, kiriş, kablo gibi temel taşıyıcı sistemlerin ayıredici özelliklerinin farkında olmak ve denge durumlarını belirleyerek oluşan iç kuvvetleri hesaplayabilmek.
Dersin Tanımı Mühendislik mekaniği çoğu durumda incelenen sistemin belirli hareketleri yapabilme veya belirli yükleri taşıma kapasitesinde olmasıyla ilgilenir. Sistemin görevini durağan bir denge halinde yerine getirmesinin beklendiği uygulamalarda tasarım, dış yüklerin taşıyıcı sisteme ne büyüklükte ve nasıl etkiyeceğinin ve bu yüklerin yapıda ortaya çıkaracağı iç kuvvetlerin dağılımının belirlenmesi ile yapı malzemesinin iç kuvvetlerin neden olacağı gerilmelere dayanabilmesi veya yapısal elemanların büyük yer değiştirmelere uğramaması için gereken uygun geometrik formun seçimi etrafında şekillenir. Bu süreçte mühendis bazı temel soruların cevapları peşinde koşar: Fiziksel (doğadaki) problem, sistemin esas karekterini bozmayan hangi kabuller yapılarak matematiksel olarak ele alınabilecek en uygun modele indirgenebilir? Modelin (çözüm sonucunda) yansıttığı mekanik davranışın anlamı nedir ve teknik olarak ne yapmayı gerektirir? Ana sorular daima ancak temel mekanik prensiplerin uygulanmasıyla cevaplandırılabilecek alt sorulara dallanır ki, bu alt soruları gerek ifade etme, gerekse cevap verme yolundaki başlangıç adımları Statik dersinin eksenini oluşturmakta. Dönem boyunca bir yandan statiğin temel kavram ve prensiplerini tanımayı sürdürürken, çokca da farklı yapısal mühendislik sistemlerini inceleyip prensiplerin bu sistemlere uygulanması üzerinde duracağız; amaç, mühendislik mekaniğinde gelecekte karşılacağanız ileri düzeydeki analizler için sizi hazırlamak.
Dersin Çıktıları 1. Mekaniğin ana ilkeleri ve temel büyüklükleri ile statiğin mekanikteki yeri ve diğer dallarla ilişkisininin farkındadır
2. Temel taşıyıcı sistemlerin hareketsiz (statik) denge halini belirleyen şartları ortaya koyabilir ve analizlerini gerçekleştirebilir
3. Kafes, kiriş, kablo gibi temel taşıyıcı sistemlerin denge durumunu inceleyip, ortaya çıkan iç kuvvetleri hesaplayabilir
4. Cisimlerin denge halinin araştırılmasında virtüel iş prensibi ve potansiyel enerji yaklaşımı gibi alternatif metodları uygulayabilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı M.H. Omurtag: Mühendisler için Mekanik:Statik (4. Baskı), Birsen Yayınevi, 2009
R.C. Hibbeler: Engineering Mechanics: Statics, (12th ed.), Prentice Hall, 2010
F.P. Beer, E.R. Johnston, E. Eisenberg, D. Mazurek: Vector Mechanics for Engineers: Statics (9th ed.), McGraw-Hill, 2009
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024