Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 468 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe UA'da Özel Konular
İngilizce Special Topics in Remote Sensing
Dersin Kodu
GEO 468 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elif Sertel
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, uzaktan algılama verilerini ve yöntemlerini kullanarak, uygun yazılım ve donanımlarla, yeryüzeyindeki çeşitli doğal kaynakların ve özelliklerin araştırılmasını uygulamalar bazında açıklamak ve bu suretle öğrencilerin bu konularda gerekli becerileri kazanmalarını sağlanacaktır.
Dersin Tanımı Uzaktan algılamanın yeryüzü araştırmalarındaki çeşitli özel uygulamalarını kapsamaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; (DÖÇ)
1. Uzaktan algılamanın temel kavramlarını ve geomatik mühendisliği için önemini detaylı olarak açıklar.
2. Uzaktan algılamanın uygulama alanlarını listeler.
3. Sınıflandırma (obje/piksel tabanlı yöntemler), arazi kullanımı/örtüsü kavramı, tematik harita üretimi, sınıflandırma sonrası düzeltme ve doğruluk analizi (örnek sayısı, örnekleme metodu, hata matrisi, Kappa doğruluğu) uygular.
4. Bir uzaktan algılama projesinin tasarımını, uygulamasını, değerlendirilmesini gerçekleştirir.
5. Çevre konularında uzaktan algılama ile CBS teknolojileri arasındaki ilişkiyi tanımlar.
6. Kentleşme, arkeoloji, jeoloji, tarım, hidroloji, ormancılık, doğal afetler vb gibi konularda uzaktan algılama ve CBS entegrasyonunu tartışır ve konularla ilgili projeleri tasarımlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Jensen, J.R., Remote sensing of the Environment. 2007. Prentice Hall, USA
Rencz, A.N., Remote sensing for the Earth Sciences, 1999. John Wiley &Sons, USA
Diğer Referanslar Rashed, T., Jürgens, C., Remote Sensing of Urban and Suburban Areas, Springer, 2010.
Ustin, S.L., Remote Sensing for natural Resource Management and Environmental Monitoring, John Wiley&Sons, USA, 2004
MATHER, P. AND KOCH M. COMPUTER PROCESSİNG OF REMOTELY SENSED İMAGES: AN İNTRODUCTİON, JOHN WİLEY & SONS, 2011.
LİLLESAND, K., KİEFER, R. W. AND CHİPMAN, W. J. REMOTE SENSİNG AND İMAGE İNTERPRETATİON, JOHN WİLEY & SONS, C2008
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023