Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / YIP 505E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje (Süre ) Yönetimi
İngilizce Project(Time) Management
Dersin Kodu
YIP 505E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Murat Kuruoğlu
Dersin Amaçları 1. Proje ve proje döngüsü kavramını öğretmek
2. Proje yönetimi kavramını öğretmek
3. Kapsam yönetimi kavramını öğrenmek
4. Proje Planlama tekniklerini öğretmek
5. Aktivite sürelerinin belirlenmesinde istatistik yöntemleri öğrenmek
6. Proje Yöneticisi seçimi hakkında bilgi vermek
Dersin Tanımı Proje yönetiminin temelleri, tanımlama, proje organizasyonu, Nesnel tasarım, Proje Aşamaları (Ön tasarım, tasarım,ihale, inşaat ve inşa sonrası), Kapsam yönetimi (Fayda/maliyet analizi,Koşullar ve kısıtlar), Süresel planlama teknikleri, aktivite sürelerinin belirlenmesinde istatistiki yöntemler, İnsan ve makine kaynaklarının yönetimi, Proje yöneticisinin seçilmesi (Kriterler ve seçim kuralları)
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
I. Genel olarak Proje ve proje çevrimi hakkında fikir sahibi olurlar
II. Projelerinin yönetimi hakkında fikir sahibi olurlar
III. Kapsam Yönetimi hakkında bilgi sahibi
IV. Proje Planlama Teknikleri Hakkında bilgi sahibi olurlar
V. Aktivite sürelerinin belirlenme tekniklerini öğrenirle
VI. Proje Yöneticisi seçimi hakkında bilgi sahibi olurlar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Proje Yönetim Hizmet ve Uygulama Standartları, IMO,2002
Diğer Referanslar Proje Yönetim Hizmet ve Uygulama Standartları, IMO,2002
The Revized PMBOOK, Project Management Institute,2000
Construction Project scheduling, M.Callahan et al.,1992
Decision Analysis in Projects, J.Schuyler,PMI,1996
İnşaat Sektöründe Bilgisayar destekli Planlama Metot ve Örnekleri,M.Kuruoğlu,Çağlayan Kitabevi,2002
Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat tarif ve analizleri
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022