Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 446 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hava Kirletici Kaynak. & Kontr.
İngilizce Air Pollution sources and Control
Dersin Kodu
CEV 446 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Alp
Dersin Amaçları Dersin amacı dersi alan öğrencileri
1. Hava kirletici oluşumu ve emisyonuna neden olan mekanizmalar,
2. Hava kirletici kaynakları ve sınıflandırma sistematiği, kaynak türleri (Yanma, endüstriyel, mobil ve diğer kaynaklar)
3. Hava kirleticilerinin kontrolü temel işlemleri,
4. Kirletici kaynak türlerine göre kontrol yaklaşımları ve en uygun teknolojileri
5. Kirletici kaynak türlerine göre emisyon standartları ve yasal uygulamaları
alanlarında genel bilgi sahibi yapmaktır.
Dersin Tanımı Hava kirletici kaynaklar ve sınıflandırma esasları. Hava kirlenmesi kontrolünde temel işlem ve prosesler. Yanma kaynakları: Sınıflandırılması, Emisyon oluşumu ve belirlenmesi, Emisyon faktörleri, Yasal açıdan değerlendirilmesi, Kontrol ve arıtımı, En uygun teknolojiler. Endüstriyel kaynaklar: Sınıflandırma kriterleri, Kirlenme öncelikli endüstriler, İşlem ve prosesler, Kirlenme profilleri, Emisyon faktörleri, Yasal açıdan değerlendirilmesi, Kontrolü ve önemli endüstrilerde en uygun teknoloji bazında arıtma teknolojileri. Taşıt kaynakları: Emisyon bakımından sınıflandırılması,Yasal açıdan değerlendirilmesi, Kirlenme kontrolü, Kaynakta kontrol.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. temel hava kirleticileri ve kaynaklarını belirleyebilme;
II. farklı hava kirletici kaynaklarının temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olma;
III. hava kirleticileri kontrolündeki temel yaklaşımları benimseyerek uygulanan arıtım teknolojilerini tanıma
IV. temel hava kirleticilerilerin farklı kaynaklara göre emisyonlarını azaltmak için kullanılan kontol sistemlerinin genel prensiplerini ve çalışma mekanizmalarını tanıma;
V. farklı hava kirletici kaynaklarına göre emisyonlarını azaltmak için kullanılan kontol sistemleri seçebilme;
VI. hava kirlenmesi ve kontrolü ile ilgili yasal uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma;
VII. hava kirletici kaynaklar ve kontrolü ile ilgili bir dönem ödevi hazırlayıp bunu sınıf içerisinde sunarak ana dilde etkin bir biçimde iletişim seviyelerini arttırma
özelliklerini kazanır.
Önkoşullar CEV342 Hava Kirlenmesi dersinden minimum FF
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Cooper, C.D., Alley, F.C., 2002. Air Pollution Control - A Design Approach, 3rd edition, Prospect Heights, IL,
Waveland Press [TD883.C66 2002].
2. Wang, L. K., Pereira, N. C., Hung, Y-T., 2004. Air Pollution Control Engineering, Totowa, NJ, Humana Press
[electronic resource]
3. Heinsohn, R.J., Kabel, R.L., 1999, Sources and Control of Air Pollution, Prentice Hall.
4. Nevers, N., 1995, Air Pollution Control Engineering, McGraw Hill.
5. AP 42, Fifth Edition, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, EPA, http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/
6.Bref Dokümanları: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023