Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 332E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Temel İnşaatı
İngilizce Foundation Engineering
Dersin Kodu
INS 332E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Esra Ece Bayat
Dersin Amaçları 1.Temel inşaatının başlıca konularını kapsayan iyi bir eğitim verilmesi,
2.Temel inşaatı konuların inşaat mühendisliğindeki yeri ve öneminin uygun
örneklerle aktarılması,
3.Mesleki bilgi ve tecrübenin öneminin çeşitli örneklerle aktarılması,
Dersin Tanımı Zemin incelemeleri. Arazi deneyleri. Şev stabilitesi. İstinat duvarları. Palplanş
perdeleri. Yüzeysel temellerin taşıma gücü. Derin temellerin taşıma gücü.
Kazıklı temellerin yapım yöntemleri. Zemin iyileştirme yöntemleri. Temel
çukurunun açılması, çukur kaplamaları. Yapı davranışının izlenmesi ve ölçme aletleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Geoteknik mühendisliğinin niye ihtiyaç olduğunu anlar
2. Zemin etüdü ve geoteknik rapor nedir neleri içerir nasıl hazırlanır
3. Şev kaymasını nedir, bir şevin stabilitesi nasıl hesaplanır, ve şev kaymasını engelleme yöntemleri nelerdir öğrenir.
4. Zemin dayanma yapılarına gelen yanal toprak itkilerinin hesaplayabilir
5. Istinat duvarlarının boyutlandırılmasını öğrenir
6. Temel zeminin taşıma gücünün hesaplayabilir
7. Yüzeysel temellerin boyutlandırılmasını yapabilir
8. Derin temellerin seçimi ve boyutlandırılmasını yapabilir.
9. Taşıma gücü düşük olan zeminlerin amaca uygun olarak iyileştirilmesini yapabilir
10. Dolgu sahalarını sıkıştırma yöntemlerini öğrenir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Lecture Notes for INS332E by Assist. Prof. Dr. E. Ece Bayat
2. Principles of Foundation Engineering, by Braja M. Das, SI Edition 7th Edition, Cengage Learning, 2010. (62.00 TL Pandora Kitabevi, İstiklal cad., Büyükparmakkapı sk. 8 Beyoğlu)
3. Introduction to Geotechnical Engineering, by Robert D. Holtz, William D. Kovacs, Thomas C. Sheahan, 2nd Edition, Prentice Hall, 2010.
4. Principles of Geotechnical Engineering, by Braja M. Das, 6th Edition, Thomson Publishing, 2007.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023