Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 347E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Temel İşlemler
İngilizce Unit Operations
Dersin Kodu
CEV 347E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Seval Sözen
Dersin Amaçları 1. Arıtma sistemlerinde kullanılan reaksiyon ve reaktör tiplerini tanıyarak kütle dengesi ifadelerinden bu sistemlerin birimlerini boyutlandırabilme becerisinin kazandırılması,
2. Çevre Mühendisliği uygulamalarında kullanılan fiziksel ve fiziko-kimyasal işlemlerin esaslarını öğrenerek su ve atıksu arıtma tesislerinin tasarımında bu temel bilgileri kullanabilme becerisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Bu derste, temel işlem ve proses yaklaşımı çerçevesinde, arıtma sistemlerinde kullanılan fiziksel ve fiziko- kimyasal işlemlerin temelleri ve bunların su ve atıksu arıtımı ile ilgili uygulamaları örnek problemler ile verilmektedir. Çevre Mühendisleri için önemli temel işlem ve proseslerin boyutlandırılmasında kullanılmak üzerere aksiyon ve reaktör kinetiği, akım modelleri ve kütle dengesi kavramları da bu ders kapsamında verilmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Temel İşlem ve Proseslerde kullanılan reaksiyon ve reaktör tiplerini bilerek kütle dengesi ifadelerini yazabilme
II. Su arıtma sistemlerinde kullanılan temel işlemlerin esaslarını anlama ve bu esasları bu birimlerin kavramsal tasarımı için kullanabilme
III. Atıksu arıtma sistemlerinde kullanılan temel işlemlerin esaslarını anlama ve bu esasları bu birimlerin kavramsal tasarımı için kullanabilme
IV. İleriatıksuarıtmasistemlerindekullanılanbazıtemelişlemlerinesaslarınıanlamavebuesasları bu birimlerin kavramsal tasarımı için kullanabilme becerisine sahip olacaklardır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar Ödevlerin hazırlanmasında bilgisayar kullanılabilir ancak zorunlu değildir.
Diğer -
Ders Kitabı Reynolds, T.D. (1982). Unit Operations and Process in Environmental Engineering, Brooks/Cole Eng. Div. Cal.
Diğer Referanslar 1. Sunstrom, D., Klei, H. (1979). Wastewater Treatment, Prentice Hill, Inc.
2. Tchobanoglous, G., Schroeder, E.D. (1985). Water Quality, Addison Wesley.
3. Tchobanoglous, G. Burton, F.L., Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering: Treatment, and Reuse by Metcalf & Eddy Inc., McGraw Hill, 4th Edition.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024