Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 302E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biological Processes
İngilizce Biological Processes
Dersin Kodu
CEV 302E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ebru Dülekgürgen
Özlem Karahan Özgün
Dersin Amaçları 1. Mikrobiyal çoğalma stokiyometrisi ve kinetiğini kavrayarak biyolojik atıksu ve çamur arıtımı esaslarını mühendislik uygulamalarına aktarabilme becerisinin kazandırılması, 2. Biyolojik atıksu ve çamur arıtımı proseslerinin kavramsal tasarımının yapılması becerisinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Bu derste, biyolojik arıtmaya esas teşkil eden metabolik süreçler ile ilgili temel bilgiler ve Çevre Mühendisliği uygulamalarında kullanılan havalı ve havasız biyolojik atıksu ve çamur arıtma proseslerinin esasları verilmektedir. Atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılan aktif çamur sistemlerinin karbon, azot ve fosfor giderimine yönelik tasarım esasları verilmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; I. mikrobiyal proseslerin stokiyometrisi ve kinetiğine ilişkin kavramları biyolojik atıksu arıtma uygulamalarında kullanabilme, II. karbon gideren aktif çamur sistemlerini tasarlayabilme, III. azot gideren aktif çamur sistemlerini tasarlayabilme, IV. biyolojik aşırı fosfor gideren aktif çamur sistemlerinin genel özelliklerini ve proseslerini anlama ve değerlendirme, V. havasız atıksu arıtımı ile ilgili genel özellikleri belirleme ve prosesleri tasarlayabilme, VI. havasız ve havalı çamur stabilizasyonu ile ilgili genel özellikleri belirleme ve tasarlayabilme becerilerini kazanır.
Önkoşullar CEV 203(213) DD veya/or CEV 203E(213E) DD
and
CEV 347 DD veya/or CEV 347E DD
Gereken Olanaklar 2019-20 Yaz öğretimi özel gereksinimi: Ders 2019-20 Yaz öğretiminde uzaktan eğitim modunda verileceğinden, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin gerekli teknolojik altyapı ve donanıma erişebilir/sahip olması gerekmektedir (dizüstü bilgisayar (veya masaüstü bilgisayar, veya akıllı telefon), internet bağlantısı, vb.).
Ödevlerde bilgisayar kullanılabilir ancak zorunluluk bulunmamaktadır
Diğer
Ders Kitabı Tchobanoglous, G. Burton, F.L., Stensel, H.D. (2003). “Wastewater Engineering: Treatment, and Reuse” by Metcalf & Eddy Inc., McGraw Hill, 4th Edition.
Diğer Referanslar 1. Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J.C., Arvin, E. (1995). “Wastewater Treatment - Biological and Chemical Processes”, Springer, Verlag. 2. Sundstrom, D.W. and Klei, H.E. (1979). “Wastewater Treatment”, Prentice-Hall, Inc. 3. Orhon, D. and Artan, N. (1994). “Modelling of Activated Sludge Systems” Technomic Press, Lancaster, PA. 4. Speece, R.E., (1996) “Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters”, Archae Press. 5. Leslie Grady Jr, C.P., Daigger, G.T., Lim, H.,C., (1999). “Biological Wastewater Treatment”, Marcel Dekker, Inc.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024