Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 444 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çelik Yapılar II
İngilizce Steel Structures II
Dersin Kodu
INS 444 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cüneyt Vatansever
Dersin Amaçları • Yatay yük taşıyıcı sistemlerin yürürlükteki deprem yönetmeliğine (TBDY 2018) göre tasarım esaslarının,
• Mafsallı ve moment aktaran kiriş-kolon ve kiriş-kiriş birleşimlerinin tasarımı ve boyutlandırılmasının,
• Kolon eklerinin ve bölgesel yükler etkisindeki başlık ve gövde parçalarının boyutlandırılmasının,
• Kolon taban levhalarının ve betona ankrajlarının tasarımının,
• Çapraz elemanların uç birleşimlerinin tasarımının öğrenilmesini sağlamak.
Dersin Tanımı Giriş, Çelik Bina Sistemleri / Bina Türü Çelik Endüstri Yapıları / Çok Katlı Çelik Binalar / Moment Aktaran Çelik Çerçeveler / Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçeveler / Dışmerkez Çaprazlı Çelik Çerçeveler / Basit (Mafsallı) ve Moment Aktaran Kiriş-Kolon Birleşimleri / Basit (Mafsallı) ve Moment Aktaran Kiriş-Kiriş Birleşimleri / Kolon Ekleri / Bölgesel Kuvvetler Etkisindeki Başlık ve Gövde Enkesit Parçaları / Eksenel Kuvvet Etkisindeki Kolon Taban Levhaları / Eksenel ve Kesme Kuvveti ile Eğilme Momenti Etkisindeki Kolon Taban Levhaları / Dışmerkez ve Merkezi Çaprazların Uç Birleşimleri
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. Yatay yük taşıyıcı sistemlerin tasarım esasları
2. Mafsallı ve moment aktaran kiriş-kolon ve kiriş-kiriş birleşimlerinin detayları ve boyutlandırılması
3. Kolon eklerinin tasarımını ve bölgesel yükler etkisindeki başlık ve gövde parçalarının dayanım kontrolleri
4. Kolon taban levhalarının ve betona ankrajlarının tasarımı
5. Çapraz elemanların uç birleşimlerinin tasarımı konularında bilgi ve beceri kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Çelik Yapılar II Ders Notları, C. Vatansever (Lecture Notes prepared by C. Vatansever)
2. Ductile Design of Steel Structures, 2nd Edition W. T. Segui, 6th Edition, 2018.
3. Unified Design of Steel Structures, 3rd Edition, L. Geschwindner, J. Liu, C. Carter, 2017.
4. Steel Structures Design and Behavior, C. G. Salmon, J. E. Johnson, F. A. Malhas, 5th Edition, 2009.
Diğer Referanslar 1. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Uygulama Kılavuzu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017.
2. Structural Steel Design, J. C. McCormac and S. F. Csernak, 6th Edition, 2017.
3. Steel Structures Design ASD/LRFD, A. Williams, 2011.
4. Çelik Yapılar – 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyarlanmış Emniyet Gerilmesi Esasına Göre Hesap, H. Deren, E. Uzgider, F. Piroğlu, B.Ö. Çağlayan, 4. Baskı, 2012.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024