Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 201 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Atomlararası Bağlar ve Atomsal Yapı
Atomlararası Bağlarla Özellikler Arasında İlişkiler, Malzemelerin Sınıflandırılması,
Kristal Türleri, Kafes Yapılar,
Kristal Geometrisi, Kristal Yapı Kusurları, Dislokasyonlar
Amorf Yapı, Sıvılar, Camlar, Fazlar

Katı Eriyikler, Katı Eriyik Türleri ve Bileşimi
ARA SINAV, Atom Hareketleri ve Atomsal Yayınım
Fiziksel Özellikler, Birim Ağırlık, Özgül Ağırlık, Boşlukluluk, Geçirimlilik, Kılcal Emme, Laboratuvar
Malzemelerin Mekanik Davranışı, Mekanik Davranışın Temel Kavramları,
Çekme, Basınç, Eğilme ve Kayma Etkisinde Davranış, Sertlik, Laboratuvar
Malzemelerin Şekil Değiştirmesi, Elastik Şekil Değiştirme, Plastik Şekil Değiştirme,
Dislokasyon Hareketleri, Mukavemet Arttırıcı İşlemler
ARA SINAV, Kırılma, Gevrek Kırılma, Sünek Kırılma
Yorulma, Malzemelerin Zamana Bağlı Davranışları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024