Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 338 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Betonarme I
İngilizce Reinforced Concrete I
Dersin Kodu
INS 338 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Erol Lale
Dersin Amaçları 1.Betonve çeliğin davranışı, betonarme kesit davranışı, tasarım esasları, taşıma gücü hesap yöntemi, konstrüksiyon kavramların ıöğretmek.
2.Elde edilen betonarme davranış bilgilerini mühendislik problemlerine uygulama yeteneğini kazandırmak.
Dersin Tanımı Betonarme taşıyıcı elemanlar, beton ve çelik malzeme bilgisi, yükler, betonarme davranışı, taşıma gücü hesap esasları, dikdörtgen kesitte basit eğilme, çift donatılı dikdörtgen kesit, tablalı kesit, çatlama, aderans, dikdörtgen kesitte bileşik eğilme (M+N) etkisi, karşılıklı etki diyagramları, dikdörtgen kesitte bileşik eğilme (Mx+My+N) etkisi, narin kolon davranışı, kesme kuvveti etkisi, kesme kuvvetinin karşılanması, burulma etkisi, kesme kuvveti ile burulma etkisi, dikdörtgen kesitte elastik hesap, öngerilmeli beton, genel bilgi.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazanır:
I.Betonarme elemanlarda kullanılan malzemeler, betonarme davranışı,
II.Betonarme elemanlarda basit-bileşik-eğik(M,N+M,N+Mx+My)eğilme etkileri altında davranış ve tasarım,
III.Donatı ve beton arasındaki aderans ve donatıların kenetlenmesi,
IV.Narin kolon davranışı ve tasarımı,
V.Betonarme elemanların kesme ve/veya burulma etkileri altındaki davranışı ve bu etkilere karşı tasarımı,
VI.Elastik hesap,
VII.Donatı konstrüksiyonu,
VIII.Öngerilmeli beton,
Önkoşullar MUK 202 MIN DD
veya/or MUK 202E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Z. Celep; Betonarme Yapılar, Beta Basın Yayım Dağıtım, 2017.
2. K. Özden, İ.Eren, A.Trupia, T.Öztürk; Öngerilmeli Beton, İ.T.Ü. 1994.
3. U. Ersoy, G. Özcebe, E. Canbay; Betonarme Davranış ve Hesap İlkeleri, Cilt I,II; Evrim Kitap, 2019.
Diğer Referanslar 1. İ. Aka, F. Keskinel, F. Çılı; O.C. Çelik; Betonarme, Birsen Yayınevi, 2001.
2. Betonarme Tablo ve Abaklar, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2019.
3. TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000.
4. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024