Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 251 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İnşaat Jeolojisi
İngilizce Geology for Civil Engineers
Dersin Kodu
INS 251 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yılmaz Mahmutoğlu
Dersin Amaçları Ders kapsamında aşağıdaki konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
1. Jeoloji ile ilgili temel konu ve kavramlar
2. Yerkabuğunun oluşumu, bileşimi, evrimi, yapısı ve yer malzemesi özellikleri
3. Mühendislik uygulamalarına etki eden jeolojik ortam koşullarının sayısallaştırılması, gösterimi ve değerlendirilmesi.
Dersin Tanımı Yerkabuğunu oluşturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik yapıların tanınması ve jeoloji haritası ve kesitlerinin yorumlanması amaçlanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, temel, derin kazı gibi uygulamaların yerkabuğu ortamlarıyla etkileşimi; yer altı ve yüzey suyu etkisi, malzeme seçimi gibi özel konular işlenmektedir. İnşaat mühendisliği açısından yerkabuğu ortamlarının davranış ve taşıma kapasitesi konusu özet olarak verilmektedir. Jeolojik ortam koşullarının farklı uygulamalar üzerindeki etkileri anlaşılması ve deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır. Yer malzemesi fiziksel ve mekanik özellikleri, sınıflandırılması ve uygulamalar açısından öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.
Dersin Çıktıları 1. Yer malzemesi tür ve özelliklerinin bilinmesi
2. Jeoloji harita ve kesitlerinin hazırlanması ve yorumlanması
3. Kütle hareketi türleri ve oluşumları, şev ve yamaç duraylılığı
4. Baraj yeri ve rezervuar alanının seçimi ve araştırılması
5. Tünel ve temel jeolojisi
6. Doğal yapı malzemeleri
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yüzer, E., Vardar, M., Erdoğan, M., ve Diğerleri., (1991), İnşaat, Şehircilik ve Çevre Jeolojisi , Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, İstanbul.
Diğer Referanslar 1. Blyth, F.G.H., Defritas, M., H., (1974), Geology for Engineers , Edward Arnold edition, London.
2. Erguvanlı, K., (1982), Mühendislik Jeolojisi , İTÜ Matbaası, İstanbul.
3. Erguvanlı, K., (1967 ), Mühendislere Jeoloji , İTÜ Matbaası, İstanbul.
4. Ketin, İ., (1982), Genel Jeoloji , Cilt:1, İTÜ Vakfı Yayını, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024