Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 453E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Uzaklaştırılması
İngilizce Mng. & Disp. of Treat. Sludges
Dersin Kodu
CEV 453E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Çiğdem Gömeç
Dersin Amaçları 1. Arıtma çamurlarından kaynaklanan çevre problemlerinin ve bunların kontrolü için gereksinimlerin belirlenmesi, analiz edilmesi, öğrenciye sentez ve tasarım becerisi kazandırmak
2. Arıtma çamurları ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, bunları geliştirme ve uygulama becerisi kazandırmak
3. Arıtma çamurlarının çevresel sistemler içindeki yerini belirleyerek; çamurların işlenmesi, arıtılması ve bertarafı ile ilgili teknikleri uygulama, işletme ve yönetme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Arıtma çamurlarının tanımı ve ilgili mevzuat. Çamurların kaynakları, miktarları ve özellikleri. Çamurların iletimi ve ön-işlemler. Yoğunlaştırma. Stabilizasyon. Şartlandırma. Dezenfeksiyon. Susuzlaştırma. Isıl işlemler. Nihai uzaklaştırma ve arazi uygulaması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerilerini kazanır;
I. Arıtma çamurlarının kaynaklarını, miktarlarını ve özelliklerini belirleme; ilgili mevzuata hâkim olma;
II. Çamurların iletilmesi için kullanılan uygun pompa tiplerini belirleme;
III. Çamurların arıtılması için uygulanan ön-işlemler ile ilgili birimleri belirleme;
IV. Çamur yoğunlaştırmada uygulanan yöntemler ve ilgili birimleri tasarlama;
V. Çamur stabilizasyonunda uygulanan yöntemler ve ilgili birimleri tasarlama;
VI. Çamur şartlandırma işlemleri ile uygun dezenfeksiyon yöntemlerini belirleme;
VII. Çamur susuzlaştırmada uygulanan yöntemler ve ilgili birimleri tasarlama;
VIII. Çamurların nihai bertarafı için uygulanan yöntemler ile işlenmiş çamurların (biyokatıların) faydalı kullanım esaslarını belirleme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Metcalf and Eddy, “Wastewater Engineering; Treatment and Reuse”, 4th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 (Chapter 14).
Diğer Referanslar Operation”, Technomic Publishing Co. Inc., 1999.
3. USEPA, “Sludge Treatment and Disposal”, Design Manual, 1979.
4. Montgamery J.M., “Water Treatment Principles and Design”, Wiley, New York, 1985.
5. Vesilind, P.A., “Treatment and Disposal of Wastewater Sludges“, Ann Arbor Science Publishers, 1980.
6. Yangın-Gömeç, Ç ve Öztürk, İ. "Atıksu Mühendisliği - Bölüm 9: Çamurların İşlenmesi, Arıtılması ve Uzaklaştırılması”, İzzet Öztürk (Ed.), Teknik Kitaplar Serisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ Genel Müdürlüğü, 2017, 341-416.
7. Öztürk, İ., Çallı, B., Arikan, O., Altinbaş, M., “Atıksu Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Bertarafı (El Kitabı); Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, 2015.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021