Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / ULP 301 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
İngilizce Health&Safety in Construction
Dersin Kodu
ULP 301 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Senem Bilir
Dersin Amaçları -İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda temel bilgileri vermek,
-İş kazası ve meslek hastalıklarında dünyada ve Türkiye’deki durumu sunmak, başta inşaat olmak üzere tüm sektörlerde en çok karşılaşılan iş kazası ve meslek hastalıkları hakkında bilgi vermek,
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı ve cezai-hukuksal sorumluluklar konusunda bilgi vermek,
- İnşaat şantiyelerindeki tehlike analizi ve risk değerlendirmesi hakkında bilgilendirmek
- İş kazası ve meslek hastalıkları risklerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için temel önlemler
hakkında bilgilendirmek
Dersin Tanımı Temel tanım ve kavramlar. İş güvenliği mevzuatı. Türkiye’deki iş kazalarının sayısal durumu ve bazı karşılaştırmalar. İşverenlerin ve teknik elemanların iş güvenliği konusundaki sorumlulukları, iş kazası sonucu açılması muhtemel davalar. Türkiye’deki inşaat iş kazalarının analizi. İş kazalarına neden olan güvensiz durum ve davranışlar, kazalarda kusurlu bulunanlar ve kusurlu bulunma nedenleri. Şantiyelerde sağlık ve güvenlik önlemleri. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimi.
Dersin Çıktıları I. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki temel kavram ve tanımları kullanabilme
II. İş kazalarının sosyal ve ekonomik açıdan önemini bilerek konuya özen gösterme
III. İş güvenliği konusundaki yasa ,tüzük ve yönetmelikleri tanıyıp, uygulamada izleyebilme
IV. İş güvenliği konusundaki sorumluluğun bilincinde olarak görev yapma
V. İnşaat iş kazalarının tiplerini, oluş biçimlerini bilerek gerekli önlemleri alabilme
VI. Şantiyelerde başarılı bir iş güvenliği yönetim sistemi kurabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Müngen U., Gürcanlı,G.E.,(2009) , İş Güvenliği , İTÜSEM İnşaat Yönetimi
Sertifika Programı Ders Notu
2. Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı, ÇSGB
3. Hughes P., Ferret E., (2005), Introduction to Health and Safety in Construction,
Elsevier.
4. Holt J., (2005), Principles of Construction Safety, Blackwell Science.
5. Dizdar, E., (2006) , İş Güvenliği, ABP Yayınevi & Matbaacılık, Trabzon.
6. Lingard H., Rowlinson S., (2005), Occupational health and safety in construction project management, Spon Press
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021