Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 252 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Topoğrafya
İngilizce Surveying
Dersin Kodu
INS 252 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 1 1 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mahmut Oğuz Selbesoğlu
Dersin Amaçları 1. Yeryüzünün fiziksel durumu ve buna bağlı referans sistemlerini temel harita ve ölçme kavramları ile ilişkilendirmek
2. Yersel ve uydu bazlı ölçme yöntemleri ve ölçme aletlerini tanıtmak
3. Konum ve üç boyutlu veri ve bu verilerin inşaat mühendisliğinde kullanmak
4. Toprak hacmi ve alanını kesitler ve ölçmelere göre hesaplamak
5. Mühendislik projelerinde klasik harita kullanımı ve okumak
Dersin Tanımı Fiziksel yeryüzü, koordinat sistemleri, projeksiyon ve harita bilgisi ile ölçme kavramı ve hataları. Yersel ve GNSS ve Uzaktan Algılama gibi uydu bazlı ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan modern ölçme aletleri. Yükseklik ölçmeleri ve kesitler ile alan ve hacim hesapları. Coğrafi Bilgi Sistemi kavramı ve kullanım alanları. Fotogrametrik ölçme yöntemleri. Deformasyon Ölçmeleri. Klasik harita bilgisi okuma gibi temel bilgileri ve bunlara dair arazi ve laboratuvar uygulamalarını kapsar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Topografya / M. Gündoğdu Özgen. Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA590 .Ö94 1979
Diğer Referanslar 1. Barry F. Kavanagh, Geomatics, 2007. Prentice Hall, University of Michigan, ISBN: 013032289X
2. Barry F. Kavanagh, Surveying : with construction applications, Merkez Küt.Ders Kitapları - TA625 .K38 2004
3. Topoğrafya Ders Notları.Ufuk ÖZERMAN,2016
4. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E., “GNSS--global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more”, Wien: Springer, c2008
5. ESRI, “GIS for building and managing infrastructure”, Redlands, Calif.: ESRI, c2010
6. T.M. Lillesand, R.W. Kiefer, J. W. ChapmanRemote Sensing anad Image Interpretation. 2004. John Willey &Sons, Inc.NY, USA
7. O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, M. Çelikoyan, 2007, Fotogrametri Cilt 1, 462 s., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024