Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 344 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çelik Yapılar I
İngilizce Steel Structures I
Dersin Kodu
INS 344 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Sibel Gürel
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
- Çelik yapı sistemlerinin tasarım esasları ile çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerinin boyutlandırılmasını öğretmek,
- Tasarım ve boyutlandırma aşamalarında üç boyutlu düşünebilme yeteneğinin kazanılmasını sağlamak,
- Uygulamalar ve ödev yardımıyla tasarım ve boyutlandırma esaslarını mühendislik problemlerine uygulayabilme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin Tanımı Çelik yapıların tarihçesi / Çelik yapı sistemleri / Malzeme olarak çelik / Çelik yapıların tasarım esasları / Güvenlik, yükler ve yük birleşimleri / Birleşimler ve birleşim araçları / Perçinli ve bulonlu birleşimler / Kaynaklı birleşimler / Çekme elemanları / Çekme elemanlarının ek birleşimleri / Basınç elemanları / Tek parçalı basınç elemanları / Çok parçalı basınç elemanları / Çok parçalı basınç elemanlarında ara bağlantılar / Eğilme elemanları / Hadde profilleri ile düzenlenen eğilme elemanları / Eğilme elemanlarının ek birleşimleri / Yapma enkesitli eğilme elemanları / Eksenel kuvvet ve eğilme momentinin bileşik etkisindeki elemanlar / Kafes kirişler / Kafes kirişli çatı sistemlerinde stabilite bağlantıları ve birleşim detayları
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. çelik malzeme ve birleşim araçlarını tanıma
2. çelik yapılarda yükleri tanımlama ve farklı yükleme kombinasyonlarını oluşturabilme
3. çelik yapı elemanlarını boyutlandırma
4. çelik birleşim elemanları kullanarak çelik birleşimleri tasarlama ve boyutlandırma
5. kiriş, kafes kiriş ve stabilite bağlantılarını boyutlandırma konularında bilgi ve beceri kazanır.
Önkoşullar MUK202/ MUK202E
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı 1. Araş. Gör. Dr. Sibel Gürel, “Çelik Yapılar I Ders Notları”, 2018.
2. S. Gürel “2016 Yönetmeliğine Göre Çözülmüş Çelik Yapılar Uygulamaları”, Çağlayan Kitabevi, 2017.
Diğer Referanslar 1. Çelik Yapıların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, 2016.
2. Çelik Yapıların Tasarımı, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Uygulama Kılavuzu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016.
3. A. Özgen, G. Bayramoğlu, Çelik Yapılar I Ders Notu, 2001.
4. H. Deren, E. Uzgider, F. Piroğlu, B.Ö. Çağlayan “Çelik Yapılar – 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyarlanmış Emniyet Gerilmesi Esasına Göre Hesap”, 4. Baskı, Çağlayan Kitabevi, 2012.
5. W. Segui, “Steel Design”, Sixth Edition, Cengage Learning, 2018.
Other References 1. C. Salmon, J. Johnson and F. Malhas, “ Steel Structures, Design and Behavior”, Fifth Edition, Pearson, 2009.
6. A. O. Aghayere and J. Vigil, “Structural Steel Design: A Practice Oriented Approach”, Pearson, Second Edition 2015.
7. L. Geschwindner, j. Liu and C. J. Carter, “Unified Design of Steel Structures”, 2017.
8. AISC 360-16 “Specification for Structural Steel Buildings”, 2016.
9. J. C. McCormac and J. K. Nelson Jr., "Structural Steel Design, LRFD Method", Pearson Prentice Hall.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024