Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / MUK 204 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mukavemet II
İngilizce Strength of Materials II
Dersin Kodu
MUK 204 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Halit Süleyman Türkmen
Dersin Amaçları Bu dersin amacı malzemelerin mekaniğinin temellerinin anlaşılmasını ve bir çalışma bilgisinin kazanılmasını sağlamak, ve bu bilgiyi basit elastik mekanik elemanlara veya mühendislik yapılarının tasarım ve analizine uygulamaktır. İkincil amaç ise iyi çalışma alışkanlıklarını ve mühendislik mesleği ile tutarlı iletişim becerisini geliştirmektir.
Dersin Tanımı Enine Kesme: Düz Elemanlarda Kesme, Kesme Formülü, Kirişlerde Kayma Gerilmeleri,
Montaj Elemanlarda Kayma Akısı, İnce Cidarlı Elemanlarda Kayma Akısı, Kayma Merkezi
Birleşik Yüklemeler: İnce Cidarlı Basınç Tankları, Birleşik Yüklemelerin Sebep Olduğu Gerilme Durumları
Gerilme Dönüşümleri: Düzlem-Gerilme Dönüşümü, Düzlem Gerilme Dönüşümünün Genel Denklemleri, Asal Gerilme ve Maksimum Düzlem İçi Kayma Gerilmesi
Mohr Çemberi-Düzlem Gerilme, Eksenel Yük ve Burulmanın Şaftlarda Oluşturduğu Gerilmeler, Prizmatik Bir Çubuk Boyunca Gerilme Değişimleri, Mutlak Maksimum Kayma Gerilmesi
Ara Sınav
Birim Uzama Dönüşümü: Düzlem Birim Uzama, Düzlem Birim Uzama Dönüşümünün Genel Denklemleri,
Birim Uzama Rozetleri, Malzeme-Özellik İlişkileri, Kırılma Teorileri
Kirişlerin ve Şaftların Tasarımı: Kiriş Tasarımının Temelleri, Prizmatik Kiriş Tasarımı, Eşdeğer Gerilmeli Çubuklar
Kirişlerin ve Şaftların Sehimi: Elastik Eğri, İntegrasyon Yöntemiyle Eğim ve Yer Değiştirme, Süreksizlik Fonksiyonları,
Süperpozisyon Yöntemi, Statikçe Belirsiz Kirişler ve Şaftlar: İntegrasyon ve Süperpozisyon Yöntemleri
Kolonların Burkulması: Kritik Yük, Basit Mesnetli İdeal Kolonlar, Çeşitli Mesnet Tiplerine Sahip Kolonlar,
Enerji Yöntemleri: Dış İş ve Birim Uzama Enerjisi, Çeşitli Yükleme Durumlarında, Elastik Birim Uzama Enerjisi,
Enerjinin Korunumu, Darbe Yükü, Virtüel İş İlkesi, Castigliano Teoremi
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020