Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 433E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe BETONARME-II
İngilizce Reinforced Concrete II
Dersin Kodu
INS 433E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yasin Fahjan
Muzaffer Yazar
Dersin Amaçları 1. Betonarme taşıyıcı sistem tasarımı, düşey ve deprem yüklerine göre betonarme yapı elemanlarının
boyutlandırılması ve projelendirilmesi konularında gerekli bilgileri vermek.
2. Güncel yönetmelik hükümleri ve konstrüktif esaslar konusunda bilgi sahibi olmak.
3. Betonarme davranışına dair bilgileri mühendislik problemlerine uygulama yeteneğini kazandırmak
Dersin Tanımı 1. Betonarme taşıyıcı sistem tasarımı, düşey ve deprem yüklerine göre betonarme yapı elemanlarının
boyutlandırılması ve projelendirilmesi konularında gerekli bilgileri vermek.
2. Güncel yönetmelik hükümleri ve konstrüktif esaslar konusunda bilgi sahibi olmak.
3. Betonarme davranışına dair bilgileri mühendislik problemlerine uygulama yeteneğini kazandırmak

Dersin Tanımı
Düşey yükler altında tek ve çift doğrultuda çalışan kirişli plak döşemelerin, dişli döşemelerin ve kirişsiz plak
döşemelerin iç kuvvetlerinin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. Deprem yönetmeliğine ait
bilgiler ve bu yönetmeliğe göre betonarme yapılara etkiyen deprem etkilerinin, taşıyıcı sistem elemanlarındaki
iç kuvvet dağılımlarının hesaplanması. Kirişler, kolonlar ve perdeler hakkında genel tasarım esasları.
Merdiven sistemlerinin tanıtılması ve düşey yükler altında eğik ve sahanlık plaklarından oluşan merdiven
sisteminin iç kuvvetlerinin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi. Düşey yüklere ve deprem
yüklerine maruz kalan yığma ve betonarme yapıların temellerindeki (duvaraltı temelleri, tekil temeller, elastik
zemine oturan sürekli temeller, radye temeller) iç kuvvetlerin hesaplanması, boyutlandırılması ve
projelendirilmesi. İstinat duvarlarına ilişkin genel tanımlar, duvara etkiyen toprak itkilerine ve sürşarj yüklerine
göre istinat duvarının kesitlerine ait iç kuvvetlerin hesaplanması, boyutlandırılması ve projelendirilmesi,
Yüksek kirişler hakkında genel tasarım esasları. Yapılarda derz ve dilatasyonların oluşturulması
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Z.Celep, Betonarme Yapılar, Beta Yayım-Dağıtım, İstanbul, 2019.
2. K.Özden, A.L.Trupia, İ.Eren, T.Öztürk ; Betonarme İstinat Duvarları ve Perdeleri, 1995.
3. İ.Aka, F.Keskinel, F. Çılı, O. C. Çelik; Betonarme, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2001.
4. S.Köseoğlu; Merdivenler, 1992.
Diğer Referanslar 1. Wight, J.K., "Reinforced concrete: Mechanics and design", Pearson, 2016.
1. Betonarme Tablo ve Abaklar, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2017.
2. TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, 2000.
3. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018.
4. S. Köseoğlu; Temeller – Statiği ve Konstrüksiyonu II-Yüzeysel Temeller, 1986.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022