Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 468E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bireysel Araştırma
İngilizce Individual Studies
Dersin Kodu
CEV 468E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Derya Yüksel İmer
Dersin Amaçları 1. Öğrencinin özel bir konuda, seçilmiş bir öğretim üyesinin yönetiminde, kişisel
çalışma esaslı kendi başına çalışarak, belirlenen özel araştırma gerektiren bir konuya
odaklanarak analiz, sentez, veri oluşturma ve/veya verileri değerlendirme yoluyla
araştırma yapma, problem çözme, araştırma konusunu raporlama/savunma
yeteneklerinin ve mesleki özgüveninin geliştirmesi
2. Özel konu seçimi, anlam/önemi ve gerekçelendirilmesi; çözüm sistemetiğinin
oluşturulması
3. Veri üretimi ve/veya değerlendirilmesi
4. Analiz edilen konu üzerinden sonuçların ve önerilerin sentezlenmesi
5. Sonuçların yazılı, sözlü ve tartışmalı olarak iletilmesi ve savunulması
Dersin Tanımı Bireysel olarak öğrencinin, bir öğretim üyesi yönetiminde belirleyeceği bir araştırma konusunda, laboratuvar, modelleme, simülasyon, yönetim çalışması, saha çalışması, orijinal bilgi üretimi ve orijinal sonuç çıkarma odaklı kapsamlı literatür çalışması vb yoluyla veri üretimi, analiz/sentez, belirlenmiş hedef doğrultusunda içerikli ve anlamlı sonuçlar çıkaracak şekilde araştırma yaparak, bir yandan belirlenen özel konuda katkı oluşturulması, diğer yandan öğrencinin problem tanımı ve çözümü konusunda beceri ve özgüveninin artırılması, çalışmanın raporlanması ve savunulmasına yöneliktir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023