Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 217 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 GİRİŞ
Mukavemetin ilkeleri, katı cisimler, birim sistemleri
2 KESİT TESİRLERİ
İç ve dış kuvvetler, diferansiyel denge denklemleri, İntegrasyon yöntemi, kesim yöntemi
3 KESİT TESİRLERİ
İç ve dış kuvvetler, diferansiyel denge denklemleri, İntegrasyon yöntemi, kesim yöntemi

GERİLME
Gerilme, tek eksenli gerilme, iki eksenli gerime, Mohr dairesi, üç eksenli gerilme
Dönüşüm bağıntıları, asal gerilmeler, gerilme değişmezleri
4 GERİLME
Gerilme, tek eksenli gerilme, iki eksenli gerime, Mohr dairesi, üç eksenli gerilme
Dönüşüm bağıntıları, asal gerilmeler, gerilme değişmezleri

BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME
Birim şekil değiştirme bileşenleri, dönüşüm bağıntıları, Mohr dairesi, asal uzama oranları
5 BİRİM ŞEKİL DEĞİŞTİRME
Birim şekil değiştirme bileşenleri, dönüşüm bağıntıları, Mohr dairesi, asal uzama oranları

MEKANİK ÖZELLİKLER ve BÜNYE BAĞINTILARI
Gerilme-Birim şekil değiştirme eğrisi, bünye bağıntıları, Isısal şekil değiştirmeler
6 NORMAL KUVVET
Ortalama normal gerilme, emniyet gerilmesi, ısısal etkiler, statikçe belirli ve belirsiz
7 NORMAL KUVVET
Ortalama normal gerilme, emniyet gerilmesi, ısısal etkiler, statikçe belirli ve belirsiz
8 KESME KUVVETİ
Bağlantı elemanları (bulon ve perçin)

EYLEMSİZLİK MOMENTLERİ
Eylemsizlik momentleri, eylemsizlik yarıçapı, Steiner bağıntısı, asal eylemsizlik momentleri
9 BURULMA
Burulma varsayımı, kayma gerilmesi ve kesit dönmesi, boyutlandırma, Bileşik çubuklar, düzgün olmayan burulma, güç aktarım milleri, Kapalı ve açık ince halka kesitler, profil kesitler, tüplerde burulma
10 BURULMA
Burulma varsayımı, kayma gerilmesi ve kesit dönmesi, boyutlandırma, Bileşik çubuklar, düzgün olmayan burulma, güç aktarım milleri, Kapalı ve açık ince halka kesitler, profil kesitler, tüplerde burulma
11 BASİT EĞİLME
Eğilme varsayımları, düz eğilme, eğik eğilme, bileşik çubuklar
12 BASİT EĞİLME
Eğilme varsayımları, düz eğilme, eğik eğilme, bileşik çubuklar
13 İÇ ve DIŞ KUVVETLERİN İŞİ
Enerji, enerji yoğunluğu, şekil değiştirme enerjisi, dış kuvvetlerin işi
14 GENEL TEKRAR
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023