Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 215 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Malzeme Bilimi
İngilizce Materials Science
Dersin Kodu
INS 215 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ünal Anıl Doğan
Dersin Amaçları 1 - Malzeme Biliminin mühendislik uygulamaları açısından önemini kavratmak
2 - Malzemelerin özellikleri, yapıları ve üretim süreçlerini öğretmek ve bunların arasındaki kuvvetli ilişkilerinin malzeme performansı üzerindeki etkilerini anlatmak
3 - Malzeme bilimi bilgisini kullanarak malzeme seçimi ve tasarımı yapabilmenin önemini kavratmak
Dersin Tanımı Malzeme bilimine giriş. Atomlararası bağlar ve atomsal diziliş. Malzemelerin atomik yapılarına göre sınıflandırılması. Kristal yapılar ve kusurlar. Katı eriyikler. Atom hareketleri ve atomsal yayınım. Mühendislik malzemelerinin fiziksel özellikleri. Malzemelerin, mekanik özelliklerine göre sınıflandırılması. Şekil değiştirme davranışları ve kırılma. Yorulma. Zamana bağlı davranış.
Dersin Çıktıları 1- Malzemelerin çekme, eğilme, basınç ve kesme yükleri altındaki davranışına ait temel prensipleri anlar.
2- Malzemelerin fiziksel özelliklerini tanır ve fiziksel özellikler ile malzeme davranışını ilişkilendirir.
3 - Kimyasal bileşim ve atomik bağ bilgileri ile malzemelerin özellikleri arasındaki ilişkileri kurabilir.
4 - Düzenli ve düzensiz kristal yapıları ve aralarındaki farkları anlar ve kristal yapılardaki Bravais kafesleri ve Miller indekslerini tanımlayabilir
5 - Kristal hatalarının malzeme özelliklerine etkilerini anlar. Mekanik özellikleri belirleme yöntemlerini bilir.
6 - Yayınma kavramını, yayınma kanunlarını ve malzeme özellikleri üzerindeki etkisini bilir.
7 – Katı eriyik, faz kavramı ve faz diyagramlarının önemini kavrar ve kullanmasını bilir.
8 - Demir-çelik demir dışı alaşım sistemlerini sınıflandırılabilir. Polimerik ve seramik malzemelerin özelliklerini bilir
9 - Malzemelere mukavemet kazandırma mekanizmalarını anlar; faz dönüşümlerinin, ve ısıl işlem süreçlerinin malzeme özellikleri üzerindeki etkisini bilir.
10- Genel malzeme modellerini tanır.
11- Malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, termal ve manyetik özelliklerini tanır.
Önkoşullar KIM 101 MIN DD
veya/or KIM 101E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023