Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 344 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çelik Yapılar I
İngilizce Steel Structures I
Dersin Kodu
INS 344 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cavidan Yorgun
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;

- Çelik yapı sistemlerinin tasarım esasları ile çelik yapı elemanlarının ve birleşimlerinin boyutlandırılmasını öğretmek.
- Tasarım ve boyutlandırma aşamalarında üç boyutlu düşünebilme yeteneğinin kazanılmasını sağlamak.
- Uygulamalar ve ödev yardımıyla tasarım ve boyutlandırma esaslarını mühendislik problemlerine uygulayabilme yeteneğini kazandırmak.
Dersin Tanımı Çelik yapıların tarihçesi / Çelik yapı sistemleri / Malzeme olarak çelik / Çelik yapıların tasarım esasları / Güvenlik, yükler ve yük birleşimleri / Birleşimler ve birleşim araçları / Perçinli ve bulonlu birleşimler / Kaynaklı birleşimler / Çekme elemanları / Çekme elemanlarının ek birleşimleri / Basınç elemanları / Tek parçalı basınç elemanları / Çok parçalı basınç elemanları / Çok parçalı basınç elemanlarında ara bağlantılar / Eğilme elemanları / Hadde profilleri ile düzenlenen eğilme elemanları / Eğilme elemanlarının ek birleşimleri / Yapma enkesitli eğilme elemanları / Eksenel kuvvet ve eğilme momentinin bileşik etkisindeki elemanlar / Kafes kirişler / Kafes kirişli çatı sistemlerinde stabilite bağlantıları ve birleşim detayları
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;

1. çelik malzeme ve birleşim araçlarını tanıma
2. çelik yapılarda yükleri tanımlama ve farklı yükleme kombinasyonlarını oluşturabilme
3. çelik yapı elemanlarını boyutlandırma
4. çelik birleşim elemanları kullanarak çelik birleşimleri tasarlama ve boyutlandırma
5. kiriş, kafes kiriş ve stabilite bağlantılarını boyutlandırma
konularında bilgi ve beceri kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Cavidan Yorgun “Çelik Yapılar I Ders Notları”
2. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Uygulama Kılavuzu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016
3. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160204-2.htm
Diğer Referanslar 1. Lecture Notes prepared by Assoc. Prof. Dr. Cüneyt Vatansever
Turkish Code for Design and Construction of Steel Structures, published by Ministry of Environmental and Urbanization in Official Journal, visit the link of http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/02/20160204-2.htm to download it.
2. W. Segui, “Steel Design”, Sixth Edition, Cengage Learning, 2018.
3. C. Salmon, J. Johnson and F. Malhas, “Steel Structures, Design and Behavior”, Fifth Edition, Pearson, 2009.
4. A. O. Aghayere and J. Vigil, “Structural Steel Design”, Mercury Learning and Information, Third Edition, 2020.
5. L. Geschwindner, J. Liu and C. J. Carter, “Unified Design of Steel Structures”, 2017.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023