Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 203E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Environmental Microbiology
İngilizce Environmental Microbiology
Dersin Kodu
CEV 203E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Didem Okutman Taş
Dersin Amaçları 1.Mikroorganizmaların öneminin anlatılması
2.Çevre mikrobiyolojisine ilginin arttırılması
3.İleriki derslere temel oluşturacak şekilde mikrobiyoloji bilgisinin verilmesi
4.Çevre Mühendisliği problemleri ve çözümlerinin mikrobiyal boyutunun aktarılması
5.Çevre mikrobiyolojisi uygulamalarında deney yürütebilme yetisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Mikroorganizmaların çeşitliliği. Bakterilerin, arkelerin, protozoaların, mantarların, alglerin ve virüslerin tanıtılması ve özellikleri. Mikroorganizmalarda karbon ve enerji akışı (glikoliz, Krebs çevrimi, elektron taşınım sistemi). Aerobik ve anaerobik solunum ve fotosentez. Enzimler ve fonksiyonları. Çevre Mühendisliği açısından önemli mikroorganizmalar: Su, atıksu ve biyolojik arıtma sistemlerinin mikrobiyolojisi. Aktif çamurun çökelme özellikleri, problemler ve çözümleri. Mikrobiyal biyoremediyasyon.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.mikroorganizma gruplarını ve türlerini tanıma,
II.mikrobiyal metabolik grupları ayırt etme ve tanıma,
III.çevre mühendisliği problemlerini tanımlama ve çözüm önerisi getirebilme,
IV.çevre mikrobiyolojisi alanındaki deneysel metodları uygulayabilme,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer
Ders Kitabı 1.Madigan M.T., Martinko J.M., Dunlap P.V. and Clark D.P. (2009). “Brock Biology of Microorganisms”, 12th edn., Pearson Education Inc., Glenview IL, USA, ISBN: 978-0321-53615-0. [Mustafa İnan Merkez Kütüphane: QR41.2 .B76 2009 / Mustafa İnan Main Library: QR41.2 .B76 2009]
2.Tortora G.J., Funke B.R., Case C (2007). “Microbiology, an introduction“, 9th edn., Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, USA, ISBN: 0805347917. [Mustafa Inan Merkez Kütüphane: QR41.2 .T678 2007 / Mustafa Inan Main Library: QR41.2 .T678 2007]
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020