Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 302 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Biyolojik Prosesler
İngilizce Biological Processes
Dersin Kodu
CEV 302 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Çokgör
Dersin Amaçları Dersin ana amacı;
1. mikrobiyal büyümenin stokiyometrisini ve kinetiğini anlayarak atıksu ve çamur arıtma ilkelerini mühendislik uygulamalarında uygulama becerilerini geliştirmek,
2. biyolojik atık su ve çamur arıtma proseslerinin kavramsal tasarımı için beceri geliştirmek
Dersin Tanımı Bu ders, biyolojik arıtmada metabolik süreçlerin temellerini ve Çevre Mühendisliği uygulamalarında aerobik ve anaerobik biyolojik atıksu ve çamur arıtma proseslerinin ilkelerini sağlar. Atıksulardan karbon, nitrojen ve fosfor giderimi için yaygın olarak uygulanan aktif çamur sistemlerinin tasarım ilkeleri verilmektedir.
Dersin Çıktıları Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
Önkoşullar CEV437/437E Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımı / Wastewater Treatment Plant Design, CEV4901/4901E Çevre Müh. Tasarımı I / Environmental Eng. Design I
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? Tchobanoglous, G. Burton, F.L., Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering: Treatment, and Reuse by Metcalf & Eddy Inc., McGraw Hill, 4th Edition.
? Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J.C., Arvin, E. (1995). “Wastewater Treatment - Biological and Chemical Processes”, Springer, Verlag.
? Sundstrom, D.W. and Klei, H.E. (1979). “Wastewater Treatment” Prentice-Hall, Inc.
? Orhon, D. and Artan, N. (1994). “Modelling of Activated Sludge Systems” Technomic Press, Lancaster, PA.
? Speece, R.E., (1996) “Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters” Archae Press.
? Leslie Grady Jr, C.P., Daigger, G.T., Lim, H.,C., (1999) “Biological Wastewater Treatment” Marcel Dekker, Inc.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023