Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 427 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fotog. Ve Laser Veri. Entg.
İngilizce Photogrammetric and Laser Data Integration
Dersin Kodu
GEO 427 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zaide Duran
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilerin Digital Fotogrametride ve lazer taramada kullanılan temel yöntem ve kavramları açıklayabilmelerini, bu yöntemlerle elde edilen verilerin değerlendirmesi ve entegrasyonu konusunda bilgi ve beceri kazandırılmasını ve bu bilgi ve becerilerini bir proje üzerinde uygulamaya dönüştürmelerini sağlamaktır.
Dersin Tanımı Fotogrametri ve lazer tarama yöntemlerini, veri elde etme yöntemlerini, her iki yöntemle elde edilen verilerin entegrasyonunu ele alan bir derstir.
Dersin Çıktıları Dijital fotogrametri kavramını, digital ve analog görüntü arasındaki kavram farkları tarif eder, bunları birbirlerine göre karşılaştırır.
Dijital fotogrametride kullanılan görüntü iyileştirme ve eşleştirme kavramlarını açıklar, dijital fotogrametrik değerlendirmenin hangi aşamalarında görüntü iyileştirme ve eşleştirme tekniklerini kullanması gerektiğinin farkındadır.
Analog, analitik ve digital değerlendirme yöntemlerini birbirlerine göre karşılaştırır, Digital değerlendirme yöntemleri için gerekli görüntü işleme tekniklerini kullanarak sonuca ulaşır.
Elde edilecek ürüne ve bu ürünün doğruluğuna bağlı olarak gerekli planlamaları yapar.
Dijital ortamda elde edilen ürünün görselleştirilmesi için gerekli yazılıma ve donanıma karar verir.
Yersel laser tarama ve lidar teknolojilerinin farklılıklarını ve kullanım alanlarını bilir.
Laser tarama yönteminin matematiksel temelleri ve doğruluğu hakkında bilgi sahibidir, Laser tarama sonuçlarının görselleştirmesini yapar.
Laser tarama tekniği ve fotogrametri tekniklerini birbirleriyle karşılaştırır, veri entegrasyonu yöntemlerini bilir
Gerçekleştirdiği projenin dokümantasyonunu yapar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024