Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 315E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri
İngilizce Fundamentals of Geographical Information Systems
Dersin Kodu
GEO 315E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Muhammed Oğuzhan Mete
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilerin teorik ve temel uygulama CBS yeteneklerini kazanmalarını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler mekânsal veri ve onunla ilişkili kavramsal teorileri anlayacaktır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası standartlarda bir CBS projesi kurulumunu gerçekleştirecek, teknolojinin rolünün farkında olarak teori ve pratiği entegre edecek ve çok disiplinli uygulamalarda mekansal problemleri çözmek için CBS’nin potansiyelini pratiğe aktarabilecek seviyeye gelmeleri sağlanacaktır.
Dersin Tanımı Bu ders genel kapsamıyla hızla gelişen Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) teori ve uygulamalarını içermektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) paketi içerisindeki ilk ders olan bu derste, mekânsal bilgi sistemlerinin temelleri, yöntemleri, veri modellemesi, analizi, görselleştirmesi ve proje yönetimi konuları işlenecektir. Ders ile mekânsal veri ve yapılandırması, mekânsal veri yapıları, mekânsal veri modeli tasarımı, mekânsal veri analizleri ve problemleri, ulusal ve uluslararası standartlara uygun CBS projelerinin yönetimindeki zorluklar vb. dersin kendine özgü diğer konularını oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1 CBS, mekânsal veri ve veritabanı konseptlerini açıklar.
2 Vektör ve Raster veri yapılarını açıklar, kullanacağı veri yapısının farkını ortaya
koyar.
3 Geomatik mühendisliği uygulama alanında mekânsal veri üretimi kapsamında
gerekli verilerin uygun üretim ile elde edilme yöntemlerini seçer.
4 Geomatik mühendisliği ve ilgili diğer meslek disiplinindeki ihtiyaca göre
kavramsal coğrafi veri modelini ve CBS'yi kurgular.
5 Elde edilen ve üretilen tüm verilerin sistemdeki diğer tüm verilerle entegre
olarak kullanımı Ulusal ve Uluslara arası standartlara göre tertip eder.
6 CBS’de mekânsal analiz ve sorgu fonksiyonlarını anlamış olarak ilgili çalışma
alanına uyarlar.
7 Uygulama ihtiyacına göre CBS analiz sonuçlarını dokümante eder.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1) Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar” (In Turkish), 5.Baskı, s.480, Akademi Kitabevi, Trabzon.
2) Worboys, M.F. and Duckham, M. (2004) GIS: A Computing Perspective, Second Edition, CRC Press, ISBN: 0415283752.
Diğer Referanslar Clarke, K.: Getting Started with Geographic Information Systems.
Prentice Hall. (2001), ISBN 013-016829-7.
-
- Maguire, D. J., Goodchild, M.F., Batty, M. (2005) GIS, Spatial Analysis,
and Modeling, Esri Press, ISBN-10: 1589481305
-
- Clarke, K., Hurt, I., (2011), GIS Exercise Workbook for Getting Started
with Geographic Information Systems , Pearson Prentice Hall education,
ISBN: 9780321697967
-
- Nyerges, T.L, Couclelis, H., McMaster, R, (2011), The SAGE handbook of
GIS and society, SAGE Publications Ltd, ISBN:978-1-4129-4645-2
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024