Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 322 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Toprak-insan-mülkiyet ilişkileri. Arazi kullanımının evrimi.
2 Arazi yönetimi tanımı, bileşenleri ve fonksiyonları. Sürdürülebilir arazi yönetimi kavramı.
3 Arazi yönetiminde arazi bilgisi gereksinimi, karar süreçleri ve arazi politikası geliştirme.
4 Kentsel arazilerin yönetimine genel bakış ve ilgili mevzuat altyapısı.
5 Kentsel alan düzenlemelerinin amacı ve temel ilkeleri.
6 Kademeli planlama çeşitleri. Çevre-nazım-imar planı geliştirme ve uygulama süreçleri
7 Yıliçi Sınavı
8 Arsa arazi düzenlemelerine giriş ve mevzuat altyapısı.
9 Türkiye ve Dünya’da arsa arazi düzenlemeleri.
10 İmar mevzuatı: Arsa-arazi düzenlemesi ile imar uygulamaları
11 Kırsal arazilerin yönetimine genel bakış ve ilgili mevzuat altyapısı.
12 Arazi toplulaştırmasının tanımı, amaçları ve araçları
13 Arazi toplulaştırmasında planlama ve uygulama, kamusal yapıların planlaması
14 Kıyıda mülkiyet yönetimi ve arazi kullanımı. Kıyı-plan ilişkileri, kıyı kenar çizgisi tespiti.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024