Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 456E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
İngilizce Earthquake Resist.Dsgn of Str.
Dersin Kodu
INS 456E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yasin Fahjan
Dersin Amaçları Yapıların depreme dayanıklı tasarının yapılması
Dersin Tanımı Deprem hareketi ve özellikleri, Yeryüzünde ve yurdumuzda faylar ve tektonik bölgeler, Şiddet ve Büyüklük, Deprem spektrumları, Zemin durumunun deprem hareketine etkisi, Zemin-yapı etkileşimi, Yapıların serbest ve yer hareketi altında titreşimi, Modların birleştirilmesi yöntemi, Sönüm, Süneklik, Deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, Depreme dayanıklı yapı tasarımı, Plastik mafsal, Boyutlamada kapasite ilkesi, Deprem yönetmeliği, Sınır durumlar, Yapısal düzensizlikler, Deprem etkisi altında çözüm yöntemleri, Betonarme yapılar için kurallar, Deprem hasarlarının türleri, Betonarme yapılarda onarım ve güçlendirme, Mevcut binalarda güvenlik belirlenmesi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı AK Chopra (2012). Dynamics of Structures: Theory & Applications to Earthquake Engineering, 4th edition, Prentice Hall, NY.
Z Celep (2019). Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul
Diğer Referanslar K Darılmaz (2014). Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş, DMK Yayınları, İstanbul.
Z Celep (2011). Yapı Dinamiği, Beta Dağıtım, İstanbul 2001.
N Bayülke (1979). Depremler ve Depreme Dayanıklı Yapılar, Deprem Araştırma Dairesi, Ankara.
10. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007.
11. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024