Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 232E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ölçme Bilgisi
İngilizce Surveying
Dersin Kodu
INS 232E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 1 1 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Volkan Özbey
Dersin Amaçları 1. Yeryüzünün fiziksel durumu ve buna bağlı referans sistemlerini temel harita ve ölçme kavramları ile ilişkilendirmek
2. Yersel ve uydu bazlı ölçme yöntemleri ve ölçme aletlerini tanıtmak
3. Konum ve üç boyutlu veri ve bu verilerin inşaat mühendisliğinde kullanmak
4. Toprak hacmi ve alanını kesitler ve ölçmelere göre hesaplamak
5. Mühendislik projelerinde klasik harita kullanımı ve okumak
Dersin Tanımı Fiziksel yeryüzü, koordinat sistemleri, projeksiyon ve harita bilgisi ile ölçme kavramı ve hataları. Yersel ve GNSS ve Uzaktan Algılama gibi uydu bazlı ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan modern ölçme aletleri. Yükseklik ölçmeleri ve kesitler ile alan ve hacim hesapları. Coğrafi Bilgi Sistemi kavramı ve kullanım alanları. Fotogrametrik ölçme yöntemleri. Deformasyon Ölçmeleri. Klasik harita bilgisi okuma gibi temel bilgileri ve bunlara dair arazi ve laboratuvar uygulamalarını kapsar.
Dersin Çıktıları 1. Mühendislik projelerinden fiziksel yeryüzüne kadar olan süreçleri ve bu süreçlerde kullanılan referans sistemlerini açıklamak
2. Temel ölçme hatalarını açıklar ve hata hesaplarını yapar.
3. Temel yersel ve uydu bazlı ölçme aletlerini tanır ve nerede kullanılacağını açıklamak
4. 3 Boyutlu konumun ve deformasyon ölçmelerinin mühendislikte kullanımını anlamak, Koordinat ve yükseklik hesaplarını yapmak
5. GNSS ve Uzaktan Algılama kavramlarını açıklar ve hangi uygulamalarda kullanabileceğini bilmek
6. CBS ve Fotogrametri kavramlarını tarif eder ve hangi uygulamalarda kullanılabileceğini bilmek
7. En kesit ve boy kesit hesapları vb yöntemlerle alan ve hacim hesabı yapmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Topografya / M. Gündoğdu Özgen. Merkez Küt.Ders Kitapları -- TA590 .Ö94 1979
Diğer Referanslar 1. Barry F. Kavanagh, Geomatics, 2007. Prentice Hall, University of Michigan, ISBN: 013032289X
2. Topoğrafya Ders Notları.Ufuk ÖZERMAN,2016
3. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E., “GNSS--global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more”, Wien: Springer, c2008
4. ESRI, “GIS for building and managing infrastructure”, Redlands, Calif.: ESRI, c2010
5. T.M. Lillesand, R.W. Kiefer, J. W. ChapmanRemote Sensing anad Image Interpretation. 2004. John Willey &Sons, Inc.NY, USA
6. O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, M. Çelikoyan, 2007, Fotogrametri Cilt 1, 462 s., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024