Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 108E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Temel Programlama Bilgisi
İngilizce Fundamentals of Programming
Dersin Kodu
GEO 108E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 1 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Volkan Özbey
Dersin Amaçları Ders ile, programlama kültürü bilgisi ve temel düzeyde programlama becerisinin açıklık açısı, kenar hesabı gibi mesleki uygulamalarla kazandırılmasının yanında gerektiğinde programlama sürecinde hazır kütüphaneleri kullanarak daha üst düzey mesleki problemleri çözme yeteneğinin kazandırılması amaç edinilmektedir.
Dersin Tanımı Günümüzün mühendislik uygulamalarında doğrudan veya dolaylı olarak sıkça
kullanılmakta olan yazılımların genel mantığının giriş düzeyinde anlaşılabilmesi için python proglamlama dili kullanarak giriş, çıkış, döngü, dosyalama, işleçler gibi temel programlama kavramlarının kullanılmasıyla açıklık açısı, koordinat vb. hesapların programlanmasını ve kütüphaneler kullanarak GPS verisinin giriş seviyesinde değerlendirilmesini, grafik programlamanın temellerini, matris hesaplarını programlamayı temel alan bir derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1 Değişik programlama dilleri arasındaki temel farkları bilerek uygulamaya yönelik olarak giriş düzeyinde karşılaştırır.
2 Programlama dilleri kullanarak temel ikinci dereceden denklem çözümü, kök
bulma, EKOK, EBOB hesaplama gibi temel problemleri çözen programcıkları
oluşturur.
3 Açıklık açısı, kenar hesaplama benzeri mesleki temel hesaplamaları bilgisayar ortamında yapabilecek programları geliştirir.
4 Elektronik takeometri, poligon hesabı, koordinat, yükseklik, standart sapma,
enterpolasyon hesabı gibi mesleki problemleri analiz ederek algoritmasını
kurgular.
5 Analiz ederek algoritmasını geliştirdiği hesaplamalara ilişkin programları geliştirir.
6 Programlama dillerinin standart kütüphaneleri yanında matris hesabı için
geliştirilmiş hazır kütüphaneleri kullanarak matrisler ve lineer denklem
sistemlerinin çözümleri le ilgili hesaplamaları yapan programları oluşturur.
7 Grafik programlama için geliştirilmiş hazır kütüphaneleri kullanarak bilgisayar ekranında ve tarayıcıda (browser) harita çizimleri hazırlar.
8 Programlama dillerinin standart kütüphaneleri yanında mesleki programlama için geliştirilmiş hazır kütüphaneleri kullanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Learning Python, 5th Edition by Mark Lutz, O'Reilly Media; Fifth Edition edition
• C How to Program Introducing C++ and Java by Deitel and Deitel by Prentice Hall; Fourth edition
• Fortran 95/2003 for Scientists & Engineers Paperback – April 6, 2007 by Stephen Chapman, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 3th edition
• Matlab, Third Edition: A Practical Introduction to Programming and Problem
Solving by Stormy Attaway, Butterworth-Heinemann; 3th edition
Diğer Referanslar • Teach Yourself C in 24 Hours, T. Zang, Sams Publishing, 1997.
• The C programming Language (ANSI C), B. W. Kernighan & D. M. Ritchie,
Prentice-Hall, Second Edition
• Programming in F T.M.R. Ellis and Ivor R. Philips
• Essential Fortran 90 & 95 Loren P. Meissner
• Essential MATLAB for Engineers and Scientists, Fifth Edition by Brian Hahn
and Daniel Valentine Academic Press; 5th edition
• Python Programming for the Absolute Beginner, by Michael Dawson Course
Technology; 3rd edition
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024