Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 250E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Public and Occupational Health
İngilizce Public and Occupational Health
Dersin Kodu
CEV 250E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Gülen İskender
Burçak Kaynak Tezel
Dersin Amaçları 1. Çevre ve iş yeri ortamında sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için uygulamaya yönelik teknik bilgi vermek
2.Çevre Mühendisliği alanlarında işçi sağlığı ve işyeri güvenliğinin önemi vurgulamak
Dersin Tanımı Giriş, Çevre ve epidemiyoloji kavramlarının temelleri, Hava, su kirlenmesi ve gürültünün insan sağlığına etkisi, Toksik, radyoaktif atık ve mikrokirleticilerin insan sağlığı üzerine etkisi, Toprak Kirlenmesi ve insan sağlığı üzerine etkisi, Çevre ve işyeri ortamında sağlık ve güvenlik, İşyeri sağlığı ve güvenliği, Çevre mühendisliği alanlarında işyeri güvenliği
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Halk ve işyeri sağlığı konusunun çevre kirlenmesi ile ilgisini kurabilme
II. Çevre kirlenmesinin halk sağlığı üzerine olan etkilerini anlama
III. Kişisel maruziyetler hakkında hesaplama yapabilme
IV. İşyeri sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrama
V. İşyeri sağlığı ve güvenliği hakkında yasal mevzuatı takip edebilme
becerilerini kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020