Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 410E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İleri Atıksu Arıtımının Temel Prensipleri
İngilizce Bsc Prcpl in Adv Wstwtr Trtmnt
Dersin Kodu
CEV 410E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İdil Arslan Alaton
Dersin Amaçları 1. İleri atıksu arıtımının esaslarını ve tiplerini öğrenmek
2. Fiziksel ileri atıksu arıtımı esasları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
3. Kimyasal ileri atıksu arıtımı esasları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
4. Biyolojik ileri atıksu arıtımı esasları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Tanımı Evsel atıksu karakterizasyonu; konvansiyonel atıksu arıtımı verimi ve sınırları. Arıtma sistemi tasarımının temel prensipleri. Evsel atıksulardan azot giderimi: fizikokimyasal süreçlar, biyolojik azot giderimi. Kimyasal fosfor giderimi. Biyolojik fosfor giderimi. Atıksularda mevcut rekalsitrantların ileri fizikokimyasal arıtma süreçleriyle giderimi: kimyasal oksidasyon, ozonlama ve fotokimyasal oksidasyon, faz transfer işlemleri, filtrasyon, aktif karbon adsorpsiyonu ve iyon değişimi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Evsel nitelikli atıksuyun başlıca özellikleri, ileri atıksu arıtma prensipleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
II. Fiziksel sıyırma ile N giderimi hakkında bilgi sahibi olacaklar
III. Kimyasal çöktürme yoluyla P giderimi hakkında bilgi sahibi olacaklar
IV. Eser organik kirleticilerin aktif karbon adsorpsiyonu ile giderimini öğrencecekler
V. Eser organik kirleticilerin ozonlama prosesi ile giderimini öğrencecekler
VI. İleri biyolojik arıtma için sistem dizaynı hakkında bilgi sahibi olacaklar
VII. Biyolojik N giderimi hakkında bilgi sahibi olacaklar
VIII. Biyolojik P giderimi hakkında bilgi sahibi olacaklar
IX. Çalışma grupları oluşturarak ileri atıksu arıtımı hakkında bir rapor ve sunum hazırlayacaklar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Tchobanoglous, G. and Schroeder E. D. (1985). Water Quality, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts.
2. Masters, G. M. (1991). Introduction to Environmental Engineering and Science, Prentice Hall, New Jersey.
3. Gottschalk, C., Libra, J. A. and Saupe, A. (2000). Ozonation of Water and Wastewater. Wiley – VCH, Weinheim.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023