Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 433 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1.Hafta Tanışma, ders programı ve içeriğinin tanıtılması, yararlanılabilecek kaynaklar ve internet adreslerinin verilmesi, harita, kartografya ve projeksiyon kavramları
2.Hafta Projeksiyonların sınıflandırılması, deformasyon kavramı, deformasyon elipsi, Uygulama (Uzunluk ve açı deformasyonu)
3.Hafta Coğrafi koordinat sistemi, küresel-kutupsal koordinat sistemi, eğik ve transversal konumlu projeksiyonlar, Uygulama (Küresel-kutupsal koordinat hesabı)
4.Hafta Küre üzerinde özel eğriler, ortodrom, loksodrom, küre üzerinde alan hesabı, Uygulama (ortodrom, loksodrom hesabı)
5.Hafta Düzlem (azimutal) projeksiyonlar, gnomonik, ortografik, stereografik projeksiyonlar Uygulama (bir azimutal projeksiyon örneği)
6.Hafta Silindirik projeksiyonlar, Merkator projeksiyonu, Soldner projeksiyonu, Uygulama (Merkator projeksiyonu)
7.Hafta UTM sistemi, UTM sisteminde kartografik hesaplar, redüksiyonlar, pafta bölümlemesi, Uygulama
8.Hafta Konik projeksiyonlar, Çok konili projeksiyonlar, Uygulama
9.Hafta Gerçek anlamda olmayan projeksiyonlar, Uygulama
10.Hafta Yıl içi sınavı
11.Hafta Gerçek anlamda olmayan silindirik projeksiyonlar, Eckert projeksiyonları, Winkel projeksiyonu, Robinson projeksiyonu, Uygulama
12.Hafta Gerçek anlamda olmayan konik ve azimutal projeksiyonlar, Bonne projeksiyonu, Aitoff-Hammer projeksiyonu, Uygulama
13.Hafta Yaygın kullanılan bazı jeodezik projeksiyonlar, Lambert konform konik projeksiyonu, Albers alan koruyan konik projeksiyonu, Uygulama
14.Hafta Proje Ödevi Sunumları ve Tartışma
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020