Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 213 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Mikrobiyolojisi
İngilizce Environmental Microbiology
Dersin Kodu
CEV 213 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 2 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülsüm Emel Zengin Balcı
Dersin Amaçları 1. Mikroorganizmaların öneminin anlatılması
2. Çevre mikrobiyolojisine ilginin arttırılması
3. İleriki derslere temel oluşturacak şekilde mikrobiyoloji bilgisinin verilmesi
4. Çevre Mühendisliği problemleri ve çözümlerinin mikrobiyal boyutunun aktarılması
5. Çevre mikrobiyolojisi uygulamalarında deney yürütebilme yetisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Mikroorganizmaların çeşitliliği. Bakterilerin, arkelerin, protozoaların, mantarların, alglerin ve virüslerin tanıtılması ve özellikleri. Mikroorganizmalarda karbon ve enerji akışı (glikoliz, Krebs çevrimi, elektron taşınım sistemi). Aerobik ve anaerobik solunum ve fotosentez. Enzimler ve fonksiyonları. Çevre Mühendisliği açısından önemli mikroorganizmalar: Su, atıksu ve biyolojik arıtma sistemlerinin mikrobiyolojisi. Aktif çamurun çökelme özellikleri, problemler ve çözümleri. Mikrobiyal biyoremediyasyon.
Dersin Çıktıları I. mikroorganizma gruplarını ve türlerini tanıma,
II. mikrobiyal metabolik grupları ayırt etme ve tanıma,
III. çevre mühendisliği problemlerini tanımlama ve çözüm önerisi getirebilme,
IV. çevre mikrobiyolojisi alanındaki deneysel metodları uygulayabilme,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Madigan M.T., Martinko J.M., Dunlap P.V. and Clark D.P. (2009). “Brock Biology of Microorganisms”, 12th edn., Pearson Education Inc., Glenview IL, USA, ISBN: 978-0321-53615-0. [Mustafa İnan Merkez Kütüphane: QR41.2 .B76 2009 / Mustafa İnan Main Library: QR41.2 .B76 2009]
2. Tortora G.J., Funke B.R., Case C (2007). “Microbiology, an introduction“, 9th edn., Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, USA, ISBN: 0805347917. [Mustafa Inan Merkez Kütüphane: QR41.2 .T678 2007 / Mustafa Inan Main Library: QR41.2 .T678 2007]
Diğer Referanslar 1. Seviour R.J. and Blackall, L.L. (1999). “The Microbiology of Activated Sludge”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, ISBN: 0-412-79380-6. [Mustafa Inan Merkez Kütüphane: TD756 .M53 1999 / Main Library: TD756 .M53 1999]
2. Bitton G. (1994). “Wastewater Microbiology”, Wiley-Liss, NY, USA, ISBN 0471309869 [Mustafa Inan Merkez Kütüphane: QR48 .B58 1994 / Mustafa Inan Main Library: QR48 .B58 1994]
3. Alcamo I.E. (1997). “Fundamentals of Microbiology“, Benjamin Cummings, CA, USA, ISBN: 0805305327. [Mustafa Inan Merkez Kütüphane: QR41.2 .A43 1997 / Mustafa Inan Main Library: QR41.2 .A43 1997]
4. Leboffe, M.J. and Pierce B.E. (1996). “A Photographic Atlas for the Microbiology Laboratory”, 3rd edn., Morton Publishing Co, Colorado, USA, ISBN: 9780895826565. [Mustafa Inan Merkez Kütüphane: QR54 .L43 2005 / Mustafa Inan Main Library: QR54 .L43 2005]
5. Jenkins, D., Richard, M.G., Daigger, G.T. (1993). “Manual on the causes and control of activated sludge bulking, foaming, and other solids separation problems”, 3rd edn., Lewis Publishers, Inc., Boca-Rota, USA, ISBN: 9781566706476. [Mustafa Inan Merkez Kütüphane: TD756 .J46 2004 / Mustafa Inan Main Library: TD756 .J46 2004]
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020