Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 431 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arıtma Çamurlarının Kontrolu
İngilizce Control of Treatment Sludges
Dersin Kodu
CEV 431 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Naciye Esra Ateş Genceli
Dersin Amaçları 1) Arıtma çamurlarından kaynaklanan çevre problemlerinin ve bunların kontrolü için gereksinimlerin belirlenmesi, analiz edilmesi, öğrenciye sentez ve tasarım becerisi kazandırmak
2) Arıtma çamurları ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, bunları geliştirme ve uygulama becerisi kazandırmak
3) Arıtma çamurlarının çevresel sistemler içindeki yerinin belirlenmesi ve çamur işleme ve uzaklaştırma tekniklerini uygulama, işletme ve yönetme becerisi kazandırmak
4) Yaratıcı, öz-güvenli, mesleğinde profesyonel ve etik sorumlulukları taşıyabilen bireyler olmalarını sağlamak
5) Kendilerini sürekli geliştirebilen bireyler olmalarını sağlamak
Dersin Tanımı Arıtma tesisi çamurlarının kaynakları, miktarları ve özellikleri. Ön işlemler. Çamur yoğunlaştırma. Stabilizasyon. Şartlandırma. Susuzlaştırma. Isıl kurutma. Yakma. Dezenfeksiyon. Nihai uzaklaştırma, Stabilizasyon/Solidifikasyon; Araziye uygulama; Düzenli depolama.
Dersin Çıktıları Dersin Çıktıları :
1) Arıtma çamurlarının kaynaklarını, miktarlarını ve özelliklerini belirleme; çamur işleme ve uzaklaştırma sistemleri ile ilgili mevzuata hakim olma
2) Uygulanan ön-işlemler ile ilgili birimleri boyutlandırma
3)Çamur yoğunlaştırma tekniklerini tasarlayabilme
4)Çamur stabilizasyon yöntemlerini (kimyasal, ısıl ve biyolojik) tasarlayabilme
5) Çamur şartlandırma işleminin teorisi ve uygulamasına hakim olma ve en uygun şartlandırma yöntemini (kimyasal ve diğer) belirleyerek tasarımını yapma
6) Çamur susuzlaştırma tekniklerini öğrenme ve en uygun susuzlaştırma yöntemini (doğal ve mekanik) belirleyerek tasarımını yapma
7) Çamur geri kazanımı ve nihai çamur uzaklaştırma yöntemleri ile işlenmiş çamurların araziye uygulama esaslarını belirleme becerilerini kazanır
Önkoşullar CEV 311 MIN DD
veya CEV 311E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Metcalf and Eddy, “Wastewater Engineering; Treatment and Reuse”, 4th Edition, the McGraw-Hill Companies, Inc., 2003.
Vesilind, P.A., “Treatment and Disposal of Wastewater Sludges“, Ann Arbor Science Publishers, 1980.
Filibeli, A., “Arıtma Çamurlarının İşlenmesi“, DEÜ Yayını, 1998.
Diğer Referanslar “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete, Tarih: 03.08.2010, Sayı: 27661.
“Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”, Resmi Gazete, Tarih: 08.01.2006, Sayı: 26047.
Qasim, S.R., “Wastewater Treatment Plants: Planning, Design and Operation, 2nd Edition, CRS Press, Taylor & Francis Group, LLC., 1998.
“Sewage Sludge (Biosolids)”, A Plain English Guide to the EPA Part 503 Biosolids Rule, USEPA, 1994.
Andreoli, C.V., von Sperling, M. and Fernandes, F., “Sludge Treatment and Disposal”, Biological Wastewater Treatment Series, Volume 6, IWA Publishing, UK, 2007.
Lawrence K. Wang, Nazih K. Shammas, Yung-Tse Hung, Biosolids Treatment Processes, Handbook of Environmental Engineering, Volume 6, Humana Press Inc., Totowa, New Jersey, 2007.
“F. Dilek Sanin, William W. Clarkson, P. Aarne Vesilind, Sludge Engineering: The Treatment and Disposal of Wastewater Sludges”, DEStech Publications Inc., Lancester, PA, 393 p., 2011.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023