Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 304E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Unit Operations and Processes Laboratory
İngilizce Unit Operations and Processes Laboratory
Dersin Kodu
CEV 304E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
2 - - 4
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Bilsen Baykal
Çiğdem Gömeç
Ebru Dülekgürgen
Serdar Doğruel
İdil Arslan Alaton
Tuğba Ölmez Hancı
Seval Sözen
Ayşe Erbil
Derya Yüksel İmer
Dersin Amaçları 1. Öğrencilerin gerçekleştirecekleri laboratuvar uygulamalarıyla temel işlemler ve prosesler ile ilgili esasların ve bunların uygulamaya yönelik parametrelerinin daha iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi.
2. Öğrencilerin ilgili konularda tasarım derslerine daha donanımlı olarak geçişlerinin sağlanması.
3. Öğrencilerin hazırlayacakları detaylı laboratuvar raporları ile ders konularına ilişkin incelemedeğerlendirme ve raporlama becerilerinin geliştirilmesi
Dersin Tanımı Bu ders, Çevre Mühendisligˆi uygulamaları ve çevre kirlenmesi kontrolünde yaygın olarak kullanılan arıtma teknolojilerine esas tes¸kil eden mühendislik bilgilerine yönelik laboratuvar uygulamalarını kapsamaktadır. Bu amaç dogˆrultusunda söz konusu alandaki temel is¸lemler, kimyasal prosesler ve biyolojik prosesler ile ilgili deneysel uygulamalar dersin kapsamını olus¸turmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Su ve atıksu arıtma sistemlerinde kullanılan temel işlemler ve prosesleri laboratuar ölçeğindeuygulama,
II. Su ve atıksu arıtma sistemlerinde kullanılan temel işlemler ve proseslerin tasarımına ve işletimineyönelik deneysel verileri üretme,
III. Su ve atıksu arıtma sistemlerinde kullanılan temel işlemler ve proseslerin tasarımına ve işletimineyönelik üretilen deneysel verileri değerlendirme ve yorumlama,
IV. Deneysel çalışmanın teknik raporunu hazırlama,
V. Birlikte çalışma
becerilerini kazanır
Önkoşullar CEV 213 Çevre Mikrobiyolojisi veya CEV 213E Environmental Microbiology
CEV 347 Temel İşlemler veya CEV 347E Unit Operations
CEV 327 Kimyasal Prosesler veya CEV 327E Chemical Processes
Gereken Olanaklar Temel işlemler ve prosesler laboratuvar uygulamaları için gerekli altyapı ve üst donanım
Diğer
Ders Kitabı AEESP Environmental Engineering Processes Laboratory Manual (v0.1) (2001). Eds. S.E. Powers, J.J. Bisogni, J.G. Burken and K. Pagilla, Association of Environmental Engineering and Science Professors
(USA), Copyright 2001, AEESP, Champaign-IL, USA.
VE
Dersin öğretim üyeleri tarafından hazırlanan PROTOKOLLER
Diğer Referanslar 1. Tchobanoglous, G. Burton, F.L., Stensel, H.D. (2003). Wastewater Engineering: Treatment, andReuse by Metcalf & Eddy Inc., McGraw Hill, 4th Edition
2. Reynolds, T. and Richards, P., Unit Operations and Processes in Environmental Engineering,Second Edition, PWS Publishing Company, Boston, 1996.
3. AWWA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st ed., AmericanPublic Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation,Washington, DC, 2005.
4. Hans Hermann Rump, Laboratory Manual for the Examination of Water, Wastewater and Soil,Wiley-VCH, Weinheim, 1999.
5. David W. Hendricks, Fundamentals of Water Treatment Unit Processes: Physical, Chemical andBiological. CRC Press, 2010.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023