Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 314 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Zamana bağlı yükler, Yapı sistemlerinin dinamik karakteristikleri
Ayrık parametreli sistemler, Tek ve çok serbestlik dereceli dinamik sistemler
Dinamiğin Newton Yasaları, Hareket Denklemleri.
2 Tek serbestlik dereceli dinamik sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, Sönüm ve sönüm türleri.
3 Tek serbestlik dereceli dinamik sistemlerin sönümlü serbest ve zorlanmış titreşimleri.
4 Deprem yer hareketini ölçen ve kaydeden aletler, Titreşim izolasyonu.
5 Tek serbestlik dereceli dinamik sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi.
6 Genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli yapı sistemleri.
7 Davranış Spektrumları.
8 Çok serbestlik dereceli dinamik sistemlerin sönümsüz serbest titreşimleri, doğal titreşim mod biçimleri, frekansları ve periyotları.
9 Çok serbestlik dereceli dinamik sistemlerin zorlanmış titreşimleri, Modların Süperpozisyonu Yöntemi.
10 Çok serbestlik dereceli dinamik sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi.
11 Spektral Analiz ve Modal Birleştirme Yöntemleri.
12 Sayısal Hesap Yöntemleri, Mod biçimleri ve serbest titreşim frekanslarının belirlenmesi, Rayleigh Yöntemi.
13 Zaman bölgesinde çözüm yöntemleri, Newmark Yöntemi.
14 Yayılı parametreli dinamik sistemler.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020