Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Ölçmeleri
İngilizce Engineering Surveys
Dersin Kodu
JDF 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ergin Tarı
Dersin Amaçları 1. Aplikasyon kavramı, aplikasyonun yapılışı, aplikasyon doğruluğu
2. Ulaştırma yapılarında geçiş eğrili ve geçiş eğrisiz aplikasyon için gerekli tanım, kavram ve terminoloji ile tüm hesaplamaların öğrencilere aktarılması
3. Mühendislik projelerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
4. Mühendislik projelerine ait ölçme ve hesaplamaların gerçekleştirilmesi ve kontrolü
5. Yeni teknolojilerin mühendislik projelerinde uygulanması yeteneklerini kazandırmak
Dersin Tanımı Nokta Aplikasyonu: Kutupsal Koordinatlarla Aplikasyon, Dik Koordinatlarla Aplikasyon, GPS ile Aplikasyon. Yol Geçkilerinin Yatay Geometrisinin Tasarımı ve Aplikasyonu: Alinyiman ve Kurbdan Oluşan Yatay Geometrinin Aplikasyonu, Geçki Yatay Geometrisinde Geçiş Eğrilerinin Kullanımı. Geçki
Düşey Geometrisinin Tasarımı ve Aplikasyonu: Kırmızı Çizgi Eğimi (Boyuna Eğim), Karışık Eğim, Dairesel ve Parabolik Düşey Kurbların Hesabı. Kara ve Demiryolu Projelerinin Araziye Aplikasyonu. Deformasyonların Belirlenmesi: Yatay ve Düşey Deformasyon Belirleme Yöntemleri.
Dersin Çıktıları Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin üretmekle yükümlü olduğu bir sistemi, ürün bileşenini veya süreci, kendisinin ve diğer mühendislik disiplinlerinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlama becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama bilinci
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Hesap makinesi, ödev için bilgisayar kullanımı, eduroam ağına bağlantı
Diğer
Ders Kitabı Baykal, O., Mühendislik Ölçmeleri-I Kara ve Demir Yollarında Geçki Geometrisi Tasarımı ve Aplikasyonu Cilt 1 Metinler, Birsen Yayınevi, 2009.
Diğer Referanslar Baykal, O., Tarı, E, Coşkun, M.Z., Mühendislik Ölçmeleri-I Kara ve Demir Yollarında Geçki Geometrisi Tasarımı ve Aplikasyonu Cilt II Sayısal Örnekler, Birsen Yayınevi, 2009.
Schofield, W., Engineering surveying : theory and examination problems for sudents, Butterworth and Heinemann., Oxford 2001.
Muller, G., Ingeniur Geodesie, VEB Verlag fur Bavasen, Berlin, 1984.
O’Flaherty, C.A., Highways, Volume1, Traffic Planning and Engineering, Third edition, Edward Arnold, London, 1986.
Anderson, J.M., Mikhail, E.M., Surveying: Theory and Practice, 7th Edition, WCB/McGraw-Hill, 1998.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020