Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 216E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinin Uygulama alanlarına genel bir bakış, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde kullanılan doğruluk ölçütleri.
Doğrultu, Kenar ve Yükseklik Farkı/Yükseklik Ölçmelerine genel bir bakış, Projelerin zemine geçirilmesi (Yatay ve Düşey Aplikasyon).
Bina ve Köprü, Viyadük vb. büyük Mühendislik Yapılarının Aplikasyonu,
Tünel İnşaatlarındaki Jeodezik Ölçmeler ve Tünel Aplikasyonları.
Karayolu/Demiryolu gibi boyuna mühendislik yapılarının aplikasyonu,
Şev Aplikasyonu (Şev Kazıklarının Çakımı)
Sayısal Örnekler.
Boru hatlarının (Su, Gaz, Petrol vb.) Aplikasyonu,
Enerji Nakil Hatlarının/Yüksek Gerilim Hatlarının Aplikasyonu.
Bina vb mühendislik yapılarında ve içlerinde yükseklik ölçmeleri,
Bina Döşeme Kalıplarının Yükseklik Aplikasyonu ve Kontrolü,
Sayısal Örnekler.
Vinç Montajındaki Jeodezik Ölçme ve Aplikasyonlar,
Yatay Platform Aplikasyonu ve Kontrolü,
Düşey Doğrultuların Aplikasyonu ve Kontrolü,
Yüksek Kulelerin ve Endüstri Bacalarının Kontrol ve Aplikasyon Ölçmeleri.
Sayısal Örnekler.
(ÖDEV)
Mühendislik yapılarının aplikasyon ve kontrol ölçmelerinde beklenen (talep edilen) genel doğruluklar,
Aplikasyon sonucu ulaşılabilecek doğrulukların hesabı,
Sayısal Örnekler.
Harita Projelerinin Planlanması ve Yönetimi, Yöneylem Araştırma Tekniklerinin Harita Projelerinde kullanılması
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ışığında Harita Yapım İlkeleri, Planlanması ve Yürütülmesi
ARA SINAV
Jeodezik Ölçmelerle Sayısal Obje Modeli (Digital Object Model-DOM) oluşturarak çelik kazanları, gemi pervaneleri vb cisimlerdeki şekil değişimlerinin belirlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması,
Deformasyon Ölçmeleri, Bina vb. mühendislik yapılarındaki hareketlerin, eğim ölçme cihazlarıyla ölçümü.
Bir yapının belirli bir doğrultusunun, belirli bir yöne yöneltilmesi (Kıble tayini vb.) ve Genel Yön Tayini Yöntemleri.
Liman ve sığ sularda yapılan özel hidrografik ölçme ve aplikasyonlar.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024