Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 321E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması
İngilizce Water Supply&Wastewater Dispo.
Dersin Kodu
CEV 321E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Turan
Dersin Amaçları 1.Altyapıbileşenlerininplanlanmasıveprojelendirilmesineaitgereksinimleribelirleme,değerlendirmevetasarlamabecerisinikazandırma
2.Çevresağlığıaçısındangereklialtyapısistemlerininoluşturulmasıvekontrolüneyönelikgerekliteknikleriuygulama, işletmeveyönetmebecerisinikazandırma
Dersin Tanımı Nüfus Tahmin Yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi, Arz-talep Eğrisi, Yeraltı-yüzeysel su kaynakları, Su Alma Yapıları, İsale Hatları, Pompa İstasyonları, Hazneler, İçmesuyu Şebekeleri,Tasarımı ve Bilgisayar Uygulamaları, Kullanılan Borular, Vanalar, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Kayıp ve Kaçaklar, Kanalizasyon Sistemleri, Debi Hesabı, Şebekelerinin Tasarımı ve Bilgisayar Uygulamaları, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Bacalar, Dolu Savaklar, Ters Sifonlar ve Geciktirme Hazneleri, Şebekelerin İşletilmesi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020