Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 421E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
İngilizce Industrial Pollution Control
Dersin Kodu
CEV 421E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Serdar Doğruel
Dersin Amaçları 1. Endüstriyel kirlenme kavramının kazandırılması
2. Endüstriyel atık türleri, kirlenme bazlı endüstri sınıflaması, veri toplama, numune alma, deşarj standartları, ön arıtma ve ortak arıtma uygulamaları, tesis içi kontrol, yasal çerçeve konularına ait kazanımların öğrenciye verilmesi
3. Proses ve kirlenme profillerinin tanımlanması ve endüstrilerde proses profilinin çıkarılması
Dersin Tanımı Endüstriyel kirlenme tanımları. Proses profili. Kirlenme bazında sınıflandırma. Atık araştırması. Numune alma. Kirlenme Profili. Endüstrilerden bilgi alma. Endüstriyel atıksu yönetimi. Deşarj standartları. Ön arıtma uygulamaları. Ortak arıtma. Kontrol ve denetim. Türkiye'de endüstriyel yapı ve ilgili çevre mevzuatı. Tesis içi kontrol. Geri kazanma. Endüstrilerden örnekler.
Dersin Çıktıları I. Endüstriyel atık türlerini tanımlayabilme
II. Endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık problemlerine çözüm oluşturmada çevre mühendisliği yaklaşımlarını başarı ile uygulayabilme
III. Numune alma, kirletici parametreleri ve debiyi belirleme, analiz sonuçlarını değerlendirme
IV. Endüstriyel kirlenme bazında kategorizasyon ve alt kategorizasyon sistematiğini kavrama ve kontrol önlemlerini bu sistematik içinde ele alma
V. Proses profili, kirlenme profili, tesis içi kontrol gibi endüstriyel kirlenme kontrolü adımlarını oluşturabilme
VI. Deşarj standartları, alıcı ortamları koruma amaçlı standart uygulamalarının anlam ve önemini kavrama, ön arıtma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ortak arıtmanın avantajlarını değerlendirme
VII. Ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve teknolojik yenilikleri izleyebilme
Önkoşullar CEV 341 MIN DD veya CEV 341E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024