Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 429E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
İngilizce Industrial Pollution Control
Dersin Kodu
CEV 429E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İlhan Talınlı
Dersin Amaçları X1. Endüstiyel sistemleri ve bileşenlerini çevresel kirlenme bazında kontrol için gerekli tüm faktörleri tanımlamak ve saptamak.

2. Endüstriyel sistemleri sistematik yaklaşımla anliz etmek, proses araştırması, kütle dengesi yapmak ve atık araştırması ile kirlenme profili oluşturmak.

3. Kirlenme profiline göre endüstriyel sistemi kontrol edebilecek önlem, arıtma ve uzaklaştırma sistemlerini tasarlamak. Çevre yönetim sistematiğini endüstriyel sistemlere uygulamak.
4. Bilimsel ve yasal uygulamalarla kazanılan bilgileri yaratıcı, öz-güvenli, mesleğinde profesyonel ve etik sorumlulukla kullanabilmek
Dersin Tanımı XEndüstriyel kirlenme için tanımlar. Proses araştırması. Endüstriyel kategorizasyon. Atık araştırması. Örnekleme teknikleri. Kirlenme profili çıkarılması. Bilginin toplanması. Endüstriyel atıksu yönetimi. Deşarj ve arıtma standartları. Ön arıtma kavramı. Yasal kontrol ve yaptırımlar. Türkiyede endüstrileşme ve yasal çerçevesi. Endüstriyel vaka araştırması ve sunulan örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. I. Endüstriyel sistemlerin ve ilgili bileşenlerin tanımları, kirlenme kaynakları, kirlenme profili için gerekli kriterleri içeren bilgilere vakıf olma;
II. II. Endüstriyel kategorizasyon, kontrol yöntemleri, yasal çerçeve değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilgilere vakıf olma;
III. III. Proses araştırması, kütle dengesi ve atık araştırması ile endüstriye sistematik bir yaklaşımın esaslarını;
IV. IV. Endüstriyel kirletici kaynak, atık ve risk bazında çevre yönetim sistematiği ve kontrol yöntemlerine vakıf olma;
V. V. Atıkların en uygun yönetimi için sistem tasarımı, kavramsal tasarım ve kriterleri belirleme becerisine sahip olma ;
VI. VI. Önarıtma kavramı, standart oluşturma ve yasal uygulama ile karar vericiye bilgi üretme becerisi,;
VII. VII. Mesleki alanda uygulanabilir proje teklifleri oluşturma becerisi;
VIII. VIII. Halihazırdaki arıtma sistemlerini izleme, modifiye etme ve denetleme için gerekli yöntem bilgilerine vakıf olma;
IX. İle donanmış olurlar..
Önkoşullar CEV312 MIN FF or CEV 312 E MIN FF and
CEV 341 MIN FF or CEV 341E MIN FF
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Harry M. Freeman., Industrial pollution prevention handbook ,
New York : McGraw-Hill, c1995.
2. Eckenfelder,W.W., “Industrial Water Pollution Control”, McGraw-Hill, 1966.
Diğer Referanslar 1. Ilhan Talınlı, “Industrial Pollution Control” ITÜ env. Eng. Dept. (unpublished course notes) in itu.edu.tr web site
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023