Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / STA 204 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Temel kavramlar (vektörler hakkında çok kısa hatırlatma; düzlemde bir noktada kesisen kuvvetlerde bileşke, bileşenlere ayırma, denge; bir kuvvetin bir noktaya göre statik momenti)
2 Kuvvet çifti, bir kuvvetin başka bir noktaya taşınması; kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesi; düzlem genel kuvvetlerde bileşke, bileşenlere ayırma, denge; uzay kuvvetlere giriş
3 Ağırlık Merkezi, çizgisel ve düzlemsel şekillerin ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri, yayılı yükler; Düzlemde bir cismin serbestlik derecesi; düzlemde bir kuvvetin statik değeri; Düzlemde bağ çeşitleri ve bağ kuvvetleri
4 Düzlemde bir cismin bağlanması (eksik bağlı, tam bağlı ve fazla bağlı cisimler) ve bağ kuvvetlerinin hesabı; iki parçalı sistemler (Gerber kirişleri, çerçeveler), mafsal şartı
5 Kafes sistemlerinin çözüm yöntemleri (genel çözüm yöntemleri, düğüm noktaları yöntemi, kesim yöntemi)
6 Yiliçi Sınavı 1
Kablolar, üzerinde yayılı yük bulunan kabloların genel formülasyonu
7 Mukavemetin dayandığı ilkeler; Kesit tesirlerinin tanımı, doğru eksenli çubuklarda kesit tesiri diyagramlarının çizimi ve çizimde kullanılan kesim yöntemi, alan yöntemi
8 Eksenel normal kuvvet hali; ağırlık, sıcaklık etkisi; statikçe belirsiz problemler
9 Basit kesme hali; atalet momenti
10 Burulmanın tanımı, daire kesitli çubukların burulması, gerilme tanımı, şekil değiştirme tanımı ve boyutlandırma
11 Yiliçi Sınavı 2
Basit eğilme
12 Düzlem gerilme hali, asal gerilmeler ve doğrultuları; Düzlem şekil değiştirme hali, asal şekil değiştirmeler ve doğrultuları; Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020