Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 282E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Çalışması II
İngilizce Field Practice II
Dersin Kodu
JDF 282E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
1 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Filiz Bektaş Balçık
Dersin Amaçları 1 - BÖHHBÜY ye göre; eş yükselti eğrili bir PLANın ve aplikasyonun, yersel yöntemlerle ölçülerek, koordinat, yükseklik ve doğruluk hesaplarının yapılarak, oluşturulmasını
2 - Maliyet analizi ve uygulanabilirlik analizinin yapılmasını
3 - Birlikte çalışmanın ve üretmenin esaslarının (roller, kişilerarası ilişkiler) öğrenciler tarafından kavranması ve değerlendirilmesini
4 - Bir proje raporunun, biçim, içerik, ifade yönünden öneminin öğrenciler tarafından kavranmasını, yazılmasını ve etkili biçimde sunulmasını sağlamak.
Dersin Tanımı Dersin Tanımı

İTÜ Kampus alanı (5km2) içerisinde, kendisine gösterilen arazi parçasının, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Yönetmeliğine (BÖHHBÜY) uygun olarak, Eş Yükseklik (Tesviye) Eğrili Planını çıkarmak ve aplikasyon yapmak üzere belirlenen iş adımlarını tamamlayarak bir proje niteliğinde sunulmasıdır. İlk olarak, belirlenen arazinin istikşafı ve krokisi çizilecektir. Ölçme donanımları kontrol ve kalibre edilecektir. Çalışmanın amacına uygun yeni noktalar tesis edilerek poligonasyon (yatay-düşey açı ve mesafe ölçümü) yapılacaktır. Yeni tesis edilen noktaların koordinatları ve yükseklikleri yersel tekniklerle (poligonasyon ve nivelman) belirlenecektir. Seçilen iki nokta arasında Presizyonlu nivelman yapılacaktır. Çalışma bölgesinin amaca uygun çiziminin yapılabilmesi için veri toplanacaktır. Ayrıca aplikasyon elemanları verilen projenin araziye aktarılması ve en kesit ve boy kesit ölçmeleri yersel yöntemlerle (açı-kenar ve nivelman) yapılacaktır. Yapılan ölçülerin kontrolü ve onayından sonra büro aşamasına geçilecektir. Büro aşamasında, yapılan ölçmelere bağlı hesaplar (alan ve hacim hesabı, en kesit-boy kesit hesabı) yapılacaktır. En kesit ve boy kesitler çizilecektir. Araziden toplanan veriler bilgisayar ortamına aktırılacak ve bölgenin sayısal haritası üretilecektir. Sayısal harita üzerinden en kesit ve boy kesitler çıkarılacak ve ölçülerek çizilen en kesit ve boy kesitler ile karşılaştırılacaktır. Yapılan çalışmanın maliyet analizi yapılacaktır. Tüm hesap ve sonuçlar çizelgelere işlenecek ve raporlanacaktır. Projenin raporu yazılacak ve sunulacaktır
Dersin Çıktıları 1 - BÖHHBÜY ye göre bağlı poligon dizisi tasarlamak, ölçmek, değerlendirmek ve doğruluk analizlerini yapmak,
2 - Nivelman ölçme ve değerlendirmesini yapmak,
3 - Güncel yersel ölçme alet ve donanımları kullanmak, kontrol ve kalibrasyonlarını yapmak,
4 - Tasarlanmış bir yatay geometrinin aplikasyon elemanlarını hesaplamak ve aplikasyonunu yapmak,
5 - Eşyükselti eğrili harita üretiminin maliyet analizleri yapmak ve uygulanabilirliği değerlendirmek,
6 - Ekip çalışmasının esaslarını (roller,kişilerarası iletişim) kavrama ve buna uygun davranmak,
7 - Proje raporu yazmanın esaslarını (biçim,içerik,ifade yönünden) kavramak ve yazmak becerisi kazanmak,
8 - Bir proje raporunu etkin biçimde sunmak ve savunmak becerisi kazanmak,
9 - Bilgisayar ortamında eşyükselti eğrili büyük ölçekli harita çizimi yapmak
10 - Bilgisayar ortamında enkesit boykesit çizimlerini yapmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024