Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 471E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
CEV 471E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
1 1 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İdil Arslan Alaton
Meltem Ağtaş
Enise Pekgenç
Dersin Amaçları 1. Etik, mesleki etik ve mühendislik etiğinin temel kavramlarını vermek,
2. Mühendislik etik kodlarını vermek,
3. Mühendislik etiği, çevre mühendisliği uygulamaları ve uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde etik kavramları vermek,
4. Etik çerçevesinde düşünme, akıl yürütme ve karar vermeği geliştirmek için bir beceri kazandırmak.
1. To give the fundamental
Dersin Tanımı Mesleki etik, mühendislik uygulamaları ve etik konularında temel kavramlar. Mühendislik etik kodları. Çevre etiği. Çevre politikaları. Uluslararası konvansiyonlar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. Etiğin tanımı, düşünsel ve uygulamalı etik boyutlarını kavrama,
II. Mesleki etiğin gerekliliğini kavrama,
III. Farklı etik teori ve anlayışlarını kavrama,
IV. Uygulamalı etiğin temellerini kavrama,
V. Mühendislik etiği ve mühendislikteki etik kodlarını kavrama,
VI. Çevre etiği, çevre politikaları ve konvansiyonlarını kavrama,
VII. Mühendislik etik kodlarını örnekler üzerinde uygulama,
VIII. Çevre mühendisliği alanındaki örnekler üzerinde mesleki etik kodlarını uygulama,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Martin, MW and Schinzinger, R., 2010: Introduction to Engineering Ethics. 2nd Edition, McGraw-Hill Inc.
Diğer Referanslar 1. Pieper, A., 1999: Etiğe Giriş. Ayrıntı Yayınları.
2. İpbüker, C., Göksel, Ç., Deniz, R., 2004-5:Mühendislik Etiği Ders Notları, İTÜ ITB.
3. Martin, MW.and Schinzinger, R., 2005: Ethics in Engineering. 3rd Edition, McGraw-Hill Inc.
4. Mitcham, C. and Duval, RS., 1999: Engineering Ethics. 1st Edition, Prentice Hall.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024