Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 331E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fotogrametri 1
İngilizce Photogrammetry I
Dersin Kodu
JDF 331E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Sıtkı Külür
Dersin Amaçları 1. Fotogrametrinin matematik modeli, uygulama alanları ve değerlendirme yöntemlerinin
öğretilmesi.
2.Fotogrametride hata kaynaklarının, nedenlerinin belirlenmesi ve giderilmesi.
3.Teorik bilgilerin uygulama yaptırılarak proje hazırlama, yönetme, yapma ve sunma bilgisinin
kazandırılması.
Dersin Tanımı Fotogrametrinin Tanımı ve Tarihçesi, Uygulama alanları, Fotogrametrinin Matematik Temelleri
ve kullanılan koordinat sistemleri, Stereoskopik Görüş ve Özellikleri, Matematik Ön Bilgiler, Üç
Boyutlu Dönüşüm, Merkezi İzdüşüm, Digital Görüntü İşlemeye Ait Ön Bilgiler, Fotogrametride
kullanılan Resim Çekme Makineleri, Resim Koordinatlarının Düzeltilmesi, Uçuş Planlaması,
Çift Resim Değerlendirmesi, Karşılıklı Yöneltme, Mutlak Yöneltme, Fotogrametrik
Triangülasyon, Değerlendirme Aletleri
Dersin Çıktıları 1.Fotogrametride kullanılan kavram ve yöntemleri kullanabilmesi,
2. Kullanılan Kameraların özellikleri, sınıflandırılmaları ve seçimleri hakkında bilgilenmesi,
3. Matematiksel model kavramını anlaması ve kullanabilmesi,
4. Fotogrametride yöneltme kavramını kavrayabilmesi,
5. Değerlendirme yöntemlerini kavrayabilmesi,
6. Digital fotogrametri sistemlerini anlayabilmesi
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023