Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislikte Veritabanları
İngilizce Databases in Engineering
Dersin Kodu
JDF 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Sertel
Dersin Amaçları 1. Mühendislik çalışmalarında kullanılacak veri tabanları konsept ve yöntemlerini açıklamalarını,
2. Veri tabanı tasarımlama ve gerçekleştirmeleri,
3. Mühendislik uygulamaları özelinde veri tabanı yapılarını kullanmaları,
4. SQL sorgulama dili ve Access yazılımını kullanarak
veri tabanı sistemi için somut uygulamalar geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin Tanımı Veri tabanına Giriş, Veri Tabanı Sistemlerinin Temelleri, Veri Modelleri, Varlık Bağıntı Modeli, Hiyerarşik Model, Ağ Veri Modeli, İlişkisel Model, Nesneye Yönelik Model, SQL (Structured Query Language) Yapısal Sorgulama Dili, Mekansal Veri Tabanları, Web Uygulamalı Veri Tabanları.
Dersin Çıktıları 1 Uygulama ihtiyaçlarına göre nesneye yönelik ve ilişkisel veri modelini dizayn eder.
2 Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) kullanarak veri tabanı tasarlayıp sorgu yordamlarını formüle eder (X.5) ve sonuç çıkarır.
3 UML diyagramları ile geliştirilen uygulama şemalarını yorumlar.
4 UML diyagramları ile geliştirilen uygulama şemalarını uygular.)
5 Mekânsal veri tabanı kapsamında topolojik ilişkileri ve mekânsal sorguları yorumlar.)
6 Web tabanlı veri tabanı kavramlarını ve uygulama alanlarını açıklar.
7 Veri ambarı ve madenciliği olgularını açıklar , örneklendirir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Toby J. Teorey; Sam S. Lightstone; Tom Nadeau; H.V. Jagadish, Database Modeling and Design, 5th Edition, Elsevier, 2011.
Diğer Referanslar T. Connoly ve C. Begg. Database systems : a practical approach to design, implementation, and management, Boston : Addison Wesley, 2010.
Colin R., Database principles and design, London : Cengage Learning, 2008.
Albert K.W. Yeung and G. Brent Hall, Spatial database systems : design, implementation and project management, Dordrecht : Springer, 2007.
Rigaux, P., Scholl. M, Voissard, A., Spatial databases: with applications to GIS, Morgan Kaufmann Publishers, 2002.
R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Third Edition, Addison – Wesley, 2000. R. Ramakrishnan, Data Base Management Systems, Mc Graw Hill, 1998.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024