Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 252E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Topografya
İngilizce Surveying
Dersin Kodu
INS 252E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Sertel
Volkan Özbey
Dersin Amaçları Arazi ölçmeleri, topografik ölçme ve uygulamalar konusunda beceriler kazandırmak,
2. Harita kullanımı ve haritalar üzerinden kartometrik değerlendirme yapabilme becerisi,
3. Topografik harita üretme becerilerini geliştirmektir.
Dersin Tanımı Ölçü birimleri, ölçek kavramı. Ölçme hataları, uzunlukların ölçülmesi. Topografya aletleri. Yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, poligonasyon. Açık ve kapalı poligon, temel ödevler, poligon koordinat hesapları. Yükseklik ölçmeleri, nivelman, geometrik ve trigonometrik nivelman ve karne hesapları. Boyuna ve enine kesitler, yüzey nivelmanı. Takeometri, Tesviye eğrilerinin özellikleri, harita çizimi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama
2. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama
3. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme
4. Mühendislik problemlerini belirleme, modelleme ve çözme
5. Disipline ilişkin uygulamalar için gerekli teknik beceri ve ölçme alet ve donanımları kullanabilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Elementary Surveying, Ghilani and Wolf
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020