Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 101E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgi Teknolojilerine Giriş
İngilizce Intro. to Info. Technologies
Dersin Kodu
GEO 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 1 - 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ergin Tarı
Ergin Tarı
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgi teknolojilerinin temel yöntem ve konseplerini öğrenerek, Geomatik Mühendisliği çalışmalarındaki potansiyeline hâkim olmalarıdır. Ders ayrıca öğrencileri, elde ettikleri kazanımlar sayesinde, bu alanda istenilen bir sistemi, bileşeni veya süreci tasarlamak için gerekli bilgi ve beceriye sahip kılacak, disipline ilişkin yazılımları kullanacak ve hatta geliştireceklerdir.
Dersin Tanımı Bu derste, Geomatik Mühendisliğinin ana bileşenlerinden hızla gelişen bilgi teknolojilerinden başlıcalarını tanıtılıp, Geomatik Mühendisliği içindeki yeri vurgulanmaktadır. Derste ayrıca çeşitli mesleki problemlerin çözümü için temel bilgi teknolojileri konsept ve yöntemleri ele alınmakta, temel kavramlar, insan ve bilgisayar etkileşimi, sistem mimarileri, veri yapıları, veri analizi, multi-media teknolojiler ve uygulamalar, bilgisayar grafikleri, nesne tabanlı yaklaşım ve coğrafi uygulama geliştirme konuları kapsanmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1 Temel düzeyde web sayfası oluşturur, çalışmasının internet sunumunu düzenler ve kurar.
2 Güncel internet, bilgisayar, yazılım-donanım teknolojilerini izlemenin önemine inanır ve takip eder.
3 Elde ettiği ve ürettiği sayısal veriyi ilgili teknolojileri (yazılım, donanım, vb.) kullanarak analiz eder.
4 2B/3B bilgisayar grafikleri için kullanılan temel veri yapılarını(Raster ve vektörel, RGB,CMYK), donanım araçları ve matematiksel ilişkilerini kullanır ve sınıflandırır.
5 Uygulama araçları ile görselleştirilen konu ve nesne arasındaki ilişkiyi kurgular, ve yapılandırır
6 CAD programlarının kullanıcı ara yüzlerini tanır, teknik resim amaçlı ve diğer temel özellikleri ile (öteleme, ölçekleme, projeksiyon, kırpma) kullanır.
7 Eğri, yüzey ve üç boyutlu cisimleri tanımlamak için kullanılan geometrik modelleme yöntemlerini beceriyle kullanır.
8 UML diyagramları ile geliştirilen uygulama şemalarını anlamış olarak yorumlar ve uygular.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy, Technology In Action Introductory, 13th Edition, 2017 | Pearson
Diğer Referanslar Booch, Grady, Object-oriented analysis and design with applications, 1997,Addison Wesley Longman Inc., ISBN: 0-8053-5340-2
Richards, L., Handling Qualitative Data: A Practical Guide, 2005, SAGE Publications, ISBN: 0761942599, 9780761942597
Shirley, P., Ashikhmin, M., Marschner,S., Fundamentals of Computer Graphics, 2010, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-1568814698
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020