Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 182 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Çalışması I
İngilizce Field Practice 1
Dersin Kodu
JDF 182 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
1 1 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nebiye Musaoğlu
Dersin Amaçları 1. BÖHHBÜY’ye göre eş yükselti eğrili bir planın, yersel yöntemlerle ölçülerek, koordinat,
yükseklik ve doğruluk hesaplarının yapılarak oluşturulmasını,
2. Maliyet analizi ve uygulanabilirlik analizinin yapılmasını,
3. Birlikte çalışmanın ve üretmenin esaslarının (roller, kişilerarası ilişkiler) öğrenciler
tarafından kavranması ve değerlendirilmesini,
4. Bir proje raporunun, biçim, içerik, ifade yönünden öneminin öğrenciler tarafından
kavranmasını, yazılmasını ve etkili biçimde sunulmasını sağlamak.
Dersin Tanımı İTÜ Kampüs alanı (5km2
) içerisinde, kendisine gösterilen arazi parçasının, Büyük Ölçekli Harita
ve Harita Bilgileri Üretimi Yönetmeliği’ne (BÖHHBÜY) uygun olarak, “Eş Yükseklik (Tesviye)
Eğrili Planını” çıkarmak üzere belirlenen iş adımlarını tamamlayarak bir proje niteliğinde
sunulmasıdır.
Öncelikle arazi istikşafı ve kroki çizimi yapılacak, ardında kullanılacak ölçme aletlerinin kontrol
ve kalibrasyonu tamamlanacaktır. Araziye ve amaca uygun poligon noktalarının seçimi ve bu
noktaların koordinatlarının ve yüksekliklerinin yersel tekniklerle ölçülerek (açı, kenar)
belirlenmesini takiben takeometrik ölçmelerle arazinin ve detay noktalarının plana aktarımı için
veri elde edilecektir. Yapılan ölçmelerin kontrolünden sonra büro aşamasına geçilecektir.
Büro kısmında, yapılan ölçmelere ait poligon, nivelman, takeometri ve alan hesapları yapılacak,
ilgili çizelgelere işlenecek ve sonuçlar yorumlanacaktır.
Arazi ve büroda yapılan çalışmaların maliyet analizleri yapılacak (İller Bankası Genel
Müdürlüğü çizelgelerine göre), maliyetler, doğruluklar ve zaman karşılaştırması yapılarak
çalışmanın optimizasyonunun nasıl yapılabileceği anlaşılacaktır.
Proje raporu yazılacak ve sunulacaktır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021