Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 471 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Ethics in Environmental Eng.
Dersin Kodu
CEV 471 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
1 1 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İlke Pala Özkök
Dersin Amaçları 1. Etik, mesleki etik ve mühendislik etiğinin temel kavramları vermek,
2. Mühendislik etik kodlarını vermek,
3. Mühendislik etiği, çevre mühendisliği uygulamaları ve uluslararası konvansiyonlar çerçevesinde etik kavramları vermek,
4. Etik çerçevesinde düşünme, akıl yürütme ve karar vermeyi geliştirmek için
bir beceri kazandırmak.
Dersin Tanımı Mesleki etik, mühendislik uygulamaları ve etik konularında temel kavram
lar. Mühendislik etik kodları. Çevre etiği. Çevre politikaları. Uluslararası konvansiyonlar
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
:
I.Etiğin tanımı, düşünsel ve uygulamalıetikboyutlarını kavrama,
II.Mesleki etiğingerekliliğini kavrama,
III.Farklı etik teori ve anlayışlarınıkavrama,
IV.Uygulamalı etiğin temellerini kavrama,
V.Mühendislik etiği ve mühendislikteki etik kodlarını kavrama,
VI.Çevre etiği, çevre politikaları ve konvansiyonlarını kavrama,
VII.Mühendislik etik kodlarını örneklerüzerinde uygulama,
VIII.Çevre mühendisliği alanındakiörnekler üzerinde mesleki etik kodlarını
uygulama,
becerilerini kazanır.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Martin, MW and Schinzinger, R., 2010: Introduction to Engineering Ethics. 2nd Edition, McGraw-Hill Inc.
Diğer Referanslar - Pieper, A., 1999: Etiğe Giriş. Ayrıntı Yayınları.
- İpbüker, C., Göksel, Ç., Deniz, R., 2004-5:Mühendislik Etiği Ders Notları, İTÜ ITB.
- Martin, MW. and Schinzinger, R., 2005: Ethics in Engineering. 3rd Edition,
McGraw-Hill Inc.
- Mitcham, C. and Duval, RS., 1999: Engineering Ethics. 1st Edition, Prentice Hall
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020